Home Wie Wat Waarom Hoe


De uitdagingen en vraagstukken van organisaties, overheden en bedrijven worden steeds complexer. De lat ligt hoog en de verwachtingen zijn groot. Hoe kan je binnen deze steeds veranderende context toch bruikbare resultaten boeken?

Als experten in participatie en coproductie begeleidt Levuur overheden, organisaties en bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van participatieve processen die leiden tot effectieve en gedragen resultaten. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het samenbrengen van diverse vormen van kennis en verschillende stakeholders en betrokkenen.

Via participatie helpt Levuur om de verschillende perspectieven, rollen en posities aan bod te laten komen. Door diverse soorten van kennen en kunnen samen te brengen, verbinden stakeholders hun belangen en werken ze vanuit deze gemeenschappelijke grond aan een gezamenlijk doel.
CASE 1
De Lijn

Duurzaam stakeholdermanagement: 8 succesfactoren

CASE 2
Colruyt

Twee simpele wetten van complexiteit,...

CASE 3
De Genks

Burgers laten participeren, hoe begin je eraan?

CASE 4
Het G1000-experiment.

Willen we systemen bevestigen of veranderen?

G1000

Burgemeester Walter Luyten (Ravels)

"In Ravels hadden we geen traditie van participatie met burgers. Beslissingen werden genomen in de kleine groep van bestuurders. En eerlijk gezegd: we waren er niet helemaal gerust in toen we de herinrichting van de historische dorpskern van Weelde in handen van de bewoners en gebruikers gaven. Maar participatie en co-creactie heeft hier wel degelijk iets veranderd. Het resultaat van het traject is immers een prachtig plan maar het is nog waardevoller te constateren dat het plan - en dus ook de uitvoering- écht van de inwoners is. Ze zijn er eigenaar van, het is hún verhaal".

Burgemeester Luc Martens (Roeselare)

"We zijn als stad trots op het traject dat we aflegden. Niet enkel binnen de organisatie slaagden we erin grensoverschrijdend te werken, ook naar de bevolking kende Roeselare 2030 veel bijval. Levuur heeft ons op verschillende vlakken ondersteund en begeleid. Hun expertise in eerdere participatietrajecten (en wat wel en niet werkt) was voor ons een grote bron van inspiratie. Met heel veel enthousiasme en gedrevenheid hebben ze zich ingezet om de juiste antwoorden te bieden op al onze vragen."
Lees meer

Bruno Peeters, Voorzitter van Toerisme Provincie Antwerpen

"We hadden een strategisch plan voor toerisme in de Antwerpse Kempen kunnen laten schrijven door onze regio-manager, ergens weggestopt in een kantoortje. We hadden een studiebureau onder de arm kunnen nemen met een duidelijke opdracht: werk een plan uit voor de komende zes jaar. Maar zo zagen we het niet. Zo wilden we het niet. Terugkijkend op het proces dat we doorlopen hebben, durf ik luidop zeggen dat ik heel trots ben dat we het zo niet hebben gedaan.We hebben er immers voor gekozen om het plan te schrijven met al de mensen die er tijdens de uitvoeringsfase mee aan de slag zullen gaan. We nodigden lokale besturen en hun vrijwilligers, ondernemers, partnerorganisaties en toeristische verenigingen uit om mee na te denken over wat écht belangrijk is voor het toerisme in de Antwerpse Kempen."
Lees meer

Roger Kesteloot, Afgevaardigd Bestuurder De Lijn

"Het mooie aan ons stakeholderforum was dat die quasi ongeorganiseerd en heel natuurlijk leek. Precies omdat die dag zo goed uitgekiend was.

Ik had het gevoel dat er een heel interessante dynamiek heerste, het soort dynamiek dat je niet terugvindt in klassieke adviesraden. Er was ook een spontaniteit die je in formele gesprekken niet meemaakt. Zo’n dag is voor mij dus zeker voor herhaling vatbaar. We willen ook bekijken hoe we klassieke adviesraden in de toekomst kunnen vervangen door deze manier van werken. Deze manier van werken laat je toe om op een iets diepgaandere manier over dingen te spreken. Dit was een moment om echt over heel strategische zaken in dialoog te gaan met stakeholders.”
Lees meerInstagram


Beantwoordt complexe vraagstukken uit samenleving of organisatie dankzij participatie en nieuwe vormen van samenwerken