Flexibel

“Levuur weet goed methodieken te bepalen voor een specifieke opdracht en is in staat om dit flexibel aan de noden van het proces aan te passen.”