Changing The Game

Wij zijn de participatie-experts

Levuur wil bijdragen aan de omslag naar een samenleving waar mensen hun kennen en kunnen bundelen om alle leven op onze planeet te ondersteunen. Dit vergt nieuwe samenwerkingsvormen en verbindingen, maar ook nieuwe visies en structuren.

Sociale, economische en ecologische uitdagingen en vraagstukken worden steeds complexer. De lat lig hoog, meningen zijn verdeeld, belangen lopen uiteen, en de tijd dringt. Hoe kun je binnen deze steeds veranderende context toch bruikbare resultaten boeken?

Participatie & stakeholdermanagement helpen om de diversiteit aan stakeholderperspectieven, rollen en posities aan de oppervlakte te brengen en op die manier te komen tot nieuwe inzichten, duurzame besluiten en gedragen acties. Door gelijkwaardig samen te werken en stapsgewijs te bouwen aan gedeelde belangen activeren we onbenut potentieel en creëren we synergie en doorbraken.

Comme le ferment, il ne faut pas se dire qu’on est trop petit pour faire lever la pâte

Pierre Rabhi, schrijver, boer, milieuactivist

LEVUUR = GIST + VUUR

Onze naam is een samensmelting van levure (fr., gist) en vuur. Net zoals gist van binnenuit helpt groeien, zo verspreidt Levuur met veel passie en ondernemerschap de gist van participatie & stakeholdermanagement in bedrijven, organisaties en overheden.

We kiezen zeer bewust voor een coöperatieve vennootschap (cvba) als juridische vorm. Elke Levuriaan draagt vanuit haar eigen sterkte bij aan het groter geheel.

Levuur vormt samen met Indiville en Tree company het sterk netwerk DBP partners.

Als netwerk brengen we mensen in beweging brengt rond maatschappelijke thema’s. Op basis van straffe vakkennis, tools, ervaring en innovatie pakken we samen met onze klanten complexe veranderprocessen en maatschappelijke uitdagingen aan.