Samen denken we meer en beter

Opdracht: Het GO! wil werk maken van een participatief samenwerkingsmodel bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Hiervoor zet GO! een breed pilootproject op. De belangrijkste stakeholders (leerkrachten, directie, leerlingen, ouders) schrijven mee aan het Memorandum 2014 voor onze toekomstige politici.

Op basis van een breed online proces organiseerde het GO! op 10/10/2013 gelijktijdig vijf rondetafels in Antwerpen, Genk, Wemmel, Roeselare en GentBrugge. Zo’n 650 stakeholders namen enthousiast deel. De avond werd 100% gedragen en begeleid door vrijwilligers uit het GO! Levuur begeleidt dit piloottraject en zorgde onder meer voor training en leertraject van de kern vrijwillige medewerkers. Want participatie leer je door te doen!

Stakeholdertraject als opstap naar een participatief samenwerkingsmodel voor het Gemeenschapsonderwijs