Levuur ontwerpt en begeleidt maatschappelijke stakeholdertrajecten op maat van jouw uitdaging.

Ons aanbod

 • Formuleer in dialoog met stakeholders een nieuwe missie, strategische visie, transitiepaden, operationeel plan, memorandum
 • Engageer meer mensen bij de uitvoering van acties
 • Zet vernieuwende samenwerkingsverbanden of netwerkstructuren op, en groei hierbij van draagvlak naar daadkracht
 • Verbind belangen bij reorganisaties, fusies en complexe veranderprocessen
 • Innoveer je dienstverlening of ontwikkel businesscases van onderuit
 • Ontwikkel je organisatie samen met werknemers, klanten, stakeholders
 • Installeer een participatiecultuur in je organisatie of gemeente
 • Formuleer in dialoog met stakeholders een nieuwe missie, strategische visie, transitiepaden, operationeel plan, memorandum
 • Engageer meer mensen bij de uitvoering van acties
 • Zet vernieuwende samenwerkingsverbanden of netwerkstructuren op, en groei hierbij van draagvlak naar daadkracht
 • Verbind belangen bij reorganisaties, fusies en complexe veranderprocessen
 • Innoveer je dienstverlening of ontwikkel businesscases van onderuit
 • Ontwikkel je organisatie samen met werknemers, klanten, stakeholders
 • Installeer een participatiecultuur in je organisatie of gemeente

Onze aanpak

Levuur werkt actief en betrokken met u mee

Een aanpak vormgeven en implementeren kan enkel slagen als men zich ook inhoudelijk inwerkt. We bewaken niet alleen het proces maar ook het inhoudelijke resultaat. Het Levuur-credo luidt dan ook: vorm volgt inhoud. Door de ruime achtergrond en ervaring van haar consultants zijn er weinig terreinen of sectoren waar Levuur geen inhoudelijke kennis over heeft. Levuur zal ook nooit projecten indienen waar we zelf niet achterstaan.

Levuur levert stevige procesarchitectuur

Het uittekenen en begeleiden van participatieprocessen is het absolute waarmerk van Levuur. Samen met de klant de doelstellingen van bij het begin helder krijgen, vormt de sleutel tot succes.

Levuur levert maatwerk

We denken niet in termen van bestaande draaiboeken of ‘methodiekjes toepassen’, maar ontwerpen een proces op basis van uw behoeften. Dit combineren we met een grondige kennis van methoden die we opbouwden via ervaring, opleiding en literatuur.

Levuur kleurt buiten de lijntjes

Vergelijk Levurianen gerust met gepassioneerde en ervaren skiërs die niet terugdeinzen voor een afdaling buiten de pistes, maar wel steeds weten waar we ons bevinden, waar we naar toe gaan én de juiste materialen gebruiken.