Participatief proces: 5-stappen model

Participatief proces: 5-stappen model
1. De uitdaging vastpakken 2. Context verkennen 3. Strategisch ontwerpen 4. Interventies ontwerpen en realiseren 5. Afronden en verankeren

1. De uitdaging vastpakken

We bekijken wat we nu echt willen aanpakken en welke keuzes er al gemaakt zijn. We staan stil bij de rol die we hierin willen en kunnen opnemen en verkennen wie we nodig hebben om goed van start te kunnen gaan.

2. Context verkennen

We nemen de tijd om de context van de uitdaging goed te verkennen. We gaan op zoek naar de thema's en hefbomen waarmee we een verschil kunnen maken. We brengen de belanghebbenden in kaart en analyseren ze. Ook vragen we ons af welke inzet van mensen en middelen realistisch is in jullie context. Tot slot zoomen we in op de rollen en mandaten van onszelf en andere belanghebbenden.

3. Strategisch ontwerpen

Na het afkloppen van onze voorbereiding, geven we de grote fasen en bijhorende ambities vorm. We bepalen met wie we wanneer in dialoog gaan en welke methodische aanpak dit vraagt.

4. Interventies ontwerpen en realiseren

We ontwerpen in detail de verschillende fasen van het traject en selecteren of creëren de methodieken die nodig zijn om de mijlpalen te halen. Tijdens de realisatie hiervan, staan we regelmatig stil bij de voortgang om bij te sturen waar nodig.

5. Afronden en verankeren

Om richting duurzame resultaten te werken, maken we in deze laatste stap tijd om goed af te ronden en te verankeren. We informeren alle betrokkenen, blikken terug en vooruit. We sluiten af en vieren. We verankeren de resultaten door expliciet vervolgstappen en mandaten te benoemen.