Ambtenaren in gesprek: over bevlogen zijn én blijven

Als bevlogen ambtenaren van diverse overheden, van onderuit input geven aan de nagelnieuwe minister van ambtenarenzaken. En warm en bruisend verbinden onder gelijkgestemden in deze afstandelijke corona-tijden.
Dat waren de doelstellingen van het allereerste ‘workinar’ Bevlogen ambtenaren, betrokken partijen en een bevoegd minister dat De Betrokken Partij op 16 november organiseerde samen met de collega’s van Levuur.

Grote interesse

De interesse voor de workinar was groot: 99 ambtenaren schreven zich in. Maar 105 ambtenaren namen deel. Daarmee hebben zij het onmogelijke gerealiseerd: een show up rate van méér dan 100% 😉?) 

In 10 break-outrooms voerden de ambtenaren, onder begeleiding van de Levuur-participatieexperten,  verdiepende gesprekken over o.a.

  •       Bevlogen zijn en blijven als ambtenaar
  •       Samenwerking met de politiek
  •       Verbinding binnen team en organisatie 
  •       Relatie met de burger
  •       Inzetten op samenwerking met partners als ambtenaar
  •     ...

Het eerste wat opviel, was dat er duidelijke klik is tussen de ambtenaren over de bestuursniveaus heen: federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal,.... Zij herkenden zich in elkaars situatie en ervoeren dat ze veel gemeenschappelijk hadden.

Ook op inhoudelijk vlak merkten we dwarsverbindingen tussen de verschillende gesprekken.  Twee inzichten willen we hier in de picture zetten.

Bevlogen zijn en blijven, draait om vertrouwen geven en krijgen, om autonomie en partnerschap.

Ambtenaren schipperen continue tussen procedures en regels enerzijds en tussen persoonlijke passie en ‘partner zijn’ van de burger en de politiek anderzijds. Zij ervaren dagelijks zaken die beknottend overkomen en hun slagkracht  beperken. Denk maar aan de logheid van het ambtelijk apparaat, de hiërarchie, politiek getouwtrek, beperkingen op logistiek of financieel vlak,…Dat zijn zaken die je als ambtenaar naar beneden kunnen halen, die je energie kunnen kosten.

Maar als bevlogen ambtenaar ben je partner in het systeem. Partner van de politiek, van je eigen collega’s, van het kritische middenveld, van de burgers… Om bevlogen te blijven is het belangrijk dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen je ruimte krijgt om zelf te ondernemen. En ook ruimte voor creativiteit en eigen interesses; het ervaren van verbinding in je team, je organisatie, met andere organisaties is broodnodig om de passie van ‘civil servant’ te blijven voeden. Autonomie en partnerschap binnen eigentijdse krijtlijnen zorgen ervoor dat die passie blijft.

Bevlogen ambtenaren zetten volop in op samenwerking, met elkaar en met de burger.

Om de complexe problemen van deze wereld te kunnen aanpakken is samenwerking tussen overheden, organisaties en burgers nodig. Door samen te werken kan de overheid meer bereiken met minder. De resultaten van projecten zoals de social impact bonds, zijn hier getuigen van.

Een bondige presentatie, een uitgebreid verslag én een reactie van de minister

We verwerkten de input in een bondige presentatie (Verslag Workinar 'Bevlogen Ambtenaren'_16 november 2020) en een uitgebreid verslag (BIJLAGE_integraal verslag 'Bevlogen Ambtenaren').

Beide documenten bezorgden we aan de minister en de deelnemers. Van Minister De Sutter, minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, ontvingen we een reactie in de vorm van dit filmpje. Daarin richt ze zich specifiek tot de deelnemers, bevlogen ambtenaren die zorgden voor de bottom-up input. Dus zeker kijken!

Trouwens, wanneer je kijkt, abonneer je je meteen op het gloednieuw YouTube-kanaal van De Betrokken Partij, waarvan Levuur deel uitmaakt. Binnenkort verschijnt hier nog meer interessants.

En nog een bijzonder kerstcadeau, speciaal voor jou!

Levuur-collega Geertrui De Cock en drijvende kracht achter het project Bevlogen Ambtenaar helpt je in schoonheid het vreemde jaar 2020 af te sluiten. En lessen te trekken voor 2021.

Download het e-book “De eerste 4 stappen naar JOUW 2021.  Naar meer impact en goesting” en doe jezelf er de komende weken een uurtje bij het haardvuur mee cadeau.

Fijne feesten!


Mensen met een handicap en Vlaamse Parlementsleden écht in dialoog

Noozo – Niet Over Ons Zonder ons – bestaat 2 jaar. En dat werd op 13 november gepast in de kijker gezet met een inspirerende dialoog tussen ervaringsdeskundigen, personen met een handicap en Vlaamse parlementsleden. Een dialoog waarbij we terugblikten op de voorbije twee jaar en vooruitblikten naar een meer inclusieve toekomst.

Succes, ondanks de gewijzigde plannen

 We hadden gepland om elkaar te ontmoeten in het Vlaams Parlement én online. Door corona kon het enkel online. Een uitdaging die we met succes aangingen: het eerste NOOZO-Forum was een volledig digitaal én inclusief gebeuren. Ruim 90 deelnemers, waaronder heel wat parlementsleden,  beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen gingen met elkaar in gesprek. En die dialoog werd erg gesmaakt, zo blijkt uit de vele reacties van de deelnemers.

 Feilloze organisatie, maar vooral een hoop sterke mensen gezien die op meewerken aan een meer inclusieve samenleving.  Jullie brengen mensen en organisaties samen.  Doe zo verder (Luc Perdieus, Hart voor Handicap)

Proficiat met de organisatie en bedankt voor de verrijkende namiddag. Ik kijk er naar uit om verder constructief met jullie in overleg te gaan. Fijn weekend! (Lieselotte Thys - Kabinet Somers)

Voor mij was het een boeiende en leerrijke namiddag dankjewel een voorbeeld voor veel mensen met een beperking maar ook zonder (Jochen-  Brake Out Konekt)

Het was boeiend, en goed dat we onze mening mochten delen. Niet evident in alle situaties om dit te kunnen doen, maar hier kon het en werden we gehoord! Hopelijk kunnen we zo het beleid op een positieve manier beïnvloeden! En zorgen dat mensen met een beperking en hun netwerk ook meer gehoord worden!!! (Marleen Maris - Ouders voor Inclusie)

Dankjulliewel voor zeer leerrijke en zinvolle namiddag!  Zeer puike organisatie!  Ik kijk uit naar een verdere samenwerking en wisselwerking.  Veel succes en prettig weekend. tot later! (Vera Jans – Vlaams Parlementslid CD&V)

Mooi initiatief ! Knappe organisatie en hopelijk komt er nog eens een vervolg van zulke namiddagen. (Tine van der Vloet – Vlaams Parlementslid N-VA) 

Wil ook jij een inclusieve online dialoog mogelijk maken? 

Bekijk dan hoe je met onze tips je aanpak inclusiever kan maken.

Inclusief betekent dat je alert bent voor de beperking ervaren als ze online werken. En dat je de oplossingen integreert in je aanpak. 

1.Maak gebruik van tolken en ondertitelaars

Mensen die doof of slechthorend zijn,  kunnen actief participeren wanneer er wordt getolkt in de Vlaamse Gebaren Taal. Ook ondertiteling kan helpen om het online gesprek te volgen.

2. Beperk het gebruik van de chat

Mensen die blind of slechtziend zijn maken vaak gebruik van voorlees software. Voor hen is het belangrijk dat enkel de boodschappen die rechtstreeks met het gesprek te maken hebben, voorgelezen worden. Voorlees software pikt ook de berichten in de chat op. En omdat deelnemers daar vaak ook praktische vragen in stellen, kan dat enorm storend werken. Wil je een inclusieve meeting, zet dan de chat uit of gebruik hem selectief en kondig dat ook aan in het begin van je event. 

3. Stuur vooraf basisinformatie mee

Van de drie adviezen die op tafel lagen, maakten we vooraf mooi en eenvoudig vormgegeven adviesfiches die we meestuurden bij de bevestigingsmail. Ook op de website van NOOZO vonden geïnteresseerden achtergrondinformatie. Zo konden de deelnemers zich voorbereiden en creëerden we een gedeelde kennisbasis.  

4. Bereid ook de dialoog zelf op een inclusieve manier voor

Niet Over Ons Zonder Ons’ geldt uiteraard niet enkel voor het event zelf. Echt inclusief ben je maar als je gedurende het hele traject,  van voorbereiding tot afronding, participatief aanpakt met de betrokkenen. We startten de uitwerking van het NOOZO-forum met enkele aanloopsessies waarin ervaringsdeskundigen het opzet en de inhoud van het forum mee bepaalden en doorspraken. Enkele van hen namen tijdens het forum de rol van themabegeleiders op: ze leidden een thema in en ondersteunden de groepsgesprekken inhoudelijk, in duo met een gespreksbegeleider van Levuur. Zo verzamelden we verbeterpunten en oplossingen rond drie thema’s: een toegankele VRT, impact van Covid-19 op mensen met een handicap en basisbereikbaarheid.

5. Frame het opzet juist en expliciteer vooraf en bij de start van het event je verwachtingen

We zijn het gewoon met elkaar in discussie te gaan, maar dat is niet hetzelfde als in dialoog gaan. Elkaar kritisch bevragen en elkaars bezorgdheden en behoeften samen verkennen is iets anders dan elkaar met de vinger wijzen. Dat we vooraf deze bekommernis zowel hoorden bij de beleidsmakers als bij de ervaringsdeskundigen, geeft aan dat echte dialoog geen evidentie is. Dat die inspanningen vraagt van elkeen om eerst te begrijpen en dan begrepen te worden. Dit geslaagde NOOZO-forum toont aan dat echte dialoog is wat we nodig hebben om vooruit te raken.

 Smaakt dit naar meer? 

 Ben je benieuwd naar hoe Levuur en NOOZO het participatieve proces opgebouwd hebben? Mail dan naar Hade@levuur.be en we lichten onze aanpak toe in een kort gesprek.

 Meer informatie over de thema’s waarover we in gesprek gingen tijdens het NOOZO-forum (VRT, Covid-19 en basisbereikbaarheid) vind je op https://noozo.be/forum/. Ook de filmpjes vertoont tijdens dit event kan je hier terugvinden.