Het raamcontract ‘consultancy inzake belanghebbendenmanagement‘ is voor de volgende 2 jaar (verlengbaar tot 4 jaar) o.a. aan Levuur gegund. We zijn zelfs als eerste gerangschikt én daar zijn we erg trots op. Maar wat betekent dat nu juist?

Voor wie precies?

Voor de hele brede Vlaamse overheid én ook voor alle lokale besturen. Voor een volledige lijst, klik hier.

Raamcontract waarvoor?

Voor alle mogelijke vraagstukken waarbij verschillende perspectieven, invalshoeken, expertises, belanghebbenden … nodig en nuttig zijn om tot betere oplossingen te komen, waarbij wij jullie graag op maat ondersteunen.

Voorbeelden van vragen kunnen zijn:

  • Hoe kunnen we onze eigen impact vergroten door samen te werken met onze belanghebbenden?
  • Hoe werken we een belanghebbendenmanagement-strategie uit?
  • Hoe kunnen we belanghebbenden meer en beter betrekken bij onze concrete projecten?
  • Hoe nemen we in onze beleidsontwikkeling en beleidsplanning ook de wijsheid van onze interne en externe belanghebbenden mee?
  • Hoe stimuleren we onze belanghebbenden tot constructieve samenwerking?
  • Hoe kunnen we met onze partners samenwerken om een gedragen voorstel te maken?
  • Hoe creëren we voldoende draagvlak voor maatschappelijke veranderingen?

Levuur heeft heel wat ervaring in diverse domeinen (milieu, onderwijs, zorg, energie, landbouw, sociale economie, mobiliteit, inclusie, jeugd, erfgoed…) en diverse beleidsniveaus. Een aantal van onze projecten vind je als case op onze website.

Lees meer over onze projecten

Voordeel van raamcontract voor jou?

Indien je onder het toepassingsgebied van dit raamcontract valt, hoef je geen eigen overheidsopdracht in de markt te plaatsen. Je kan een bestelling plaatsen op het raamcontract en zo snel samenwerken met ons, een sterke en betrouwbare partner als het gaat om participatie, cocreatie en samenwerken met impact.

Looptijd

24/11/2023-22/11/2025 (2 keer verlengbaar met 1 jaar)

Hoe kan je een bestelling plaatsen?

Raam je je bestelling 75.000 euro excl. BTW of lager, dan mag je, gezien Levuur als eerste gerangschikt staat, je vraag rechtstreeks bezorgen aan info@levuur.be Wil je hier graag even over van gedachten wisselen, dan verkennen we graag samen je vraag. We maken graag tijd voor een overleg.

Gaat het om een vraag ingeschat als groter dan 75.000 euro excl. BTW, dan is er een mini-competitie. Je dient dan een offertevraag aan de 5 partijen die deelnemer zijn in dit raamcontract te bezorgen en zij zullen dan een voorstel doen conform de prijsafspraken binnen het raamcontract. De Vlaamse overheid voorziet sjablonen via onderstaande link, om de mini-competitie vlot te doen verlopen. Bekijk zeker ook de ‘bestelinfo’ die ook beschikbaar is op hun pagina.

De referentie van dit raamcontract is 2023/HFB/OP/106041

Meer uitleg

Intranet Vlaamse Overheid

Aarzel niet om per mail (info@levuur.be) of telefoon (0469 19 75 00)
contact met ons op te nemen.

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!