Omdat we willen vernieuwen, verbinden en leren, experimenteren we in co-creatie met diverse partners in projecten die maatschappelijke innovatie willen stimuleren.
We investeren naast onze tijd en knowhow trouwens ook een deel van eigen inkomsten in deze projecten.

Voel je je verbonden met één van onze projecten en wil je graag meedoen? Of zit je zelf met een idee dat je graag wil realiseren, maar zoek je nog partners? Contacteer ons gerust.

Give a Day

Het online platform Give a Day verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven, en geeft hen de tools én de goesting om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet. Het platform is ontstaan vanuit de overtuiging dat de totaalimpact duurzamer, groter en positiever is, wanneer deze verschillende actoren samenwerken. Veel meer dan een praktisch platform is Give a Day dus ook een sterke community van changemakers.

Levuur stond op 4/9/2018 als aandeelhouder mee aan de wieg van deze nieuwe coöperatie. Levuur zetelt in de Raad van Bestuur en verschillende Levurianen droegen bij aan het startkapitaal.

Neem eens een kijkje op www.giveaday.be.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ewoud.

WegWeg

Vlaanderen heeft een uitgebreid wegennetwerk. Soms is deze infrastructuur niet langer in gebruik of toch niet meer zoals het ooit bedoeld was. Met dit project willen we graag een inventaris opstellen van wegen die niet langer nut hebben en dus letterlijk weg zouden mogen. Zo’n weg kan je teruggeven aan de natuur, volledig of door deels te ontharden, je kan ze omvormen tot buurtspeelplek of fietsstraat…. Uiteraard laten we zowel de inventaris als mogelijke alternatieve bestemmingen mét de burger tot stand komen.

Levuur brengt op dit moment verschillende stakeholders bijeen. Als eerste wapenfeit verscheen alvast dit opiniestuk: ‘Waar een wil is, kan een weg weg’ (artikel invoegen) dat in De Standaard verscheen op 21 maart 2018.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Annemie.

Leuven 2030: autoluwe binnenstad en Leuvense voedselstrategie

Leuven 2030: autoluwe binnenstad en Leuvense voedselstrategie

De vzw Leuven 2030 verzamelt zoveel mogelijk spelers om de stad Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te krijgen. Levuur begeleidde de opstart van deze netwerkorganisatie, en bleef ook nadien geëngageerd aan de kar trekken door de juiste stakeholders rond de tafel te brengen, en acties op het terrein te realiseren.

Zo was Levuur betrokken bij de oprichting van het burgerplatorm ‘Straten vol Leuven’. Straten Vol Leuven zet zich in voor leefbare publieke ruimte en duurzame mobiliteit. Het burgerplatform verenigt mensen en organisaties die willen meewerken aan een betere leefkwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit, onder andere door het autoluw maken van de Leuvense binnenstad. Met succes, want de Leuvense binnenstad werd in 2016 een pak autoluwer. Het burgerplatform richt haar aandacht nu op de deelgemeenten. Meer info.

Een van de zaken waar met Levuur graag mee over nadenken is lokale voedselstrategie. Toen bleek dat deze werf binnen Leuven 2030 nog braakliggend terrein was, trok Levuur mee aan de kar. Eind 2017 ging het traject rond de Leuvense voedselstrategie van start; een samenwerking tussen Leuven 2030, Levuur, Riso Vlaams-Brabant, Rikolto, KU Leuven, Boerenbond, stad Leuven en vele andere actoren. In Leuven is de uitdrukkelijke keuze gemaakt om de voedselstrategie niet door een kleine groep experten te laten schrijven, maar samen met alle belanghebbenden. Tijdens de diverse bijeenkomsten met telkens 50 tot 70 deelnemers werd de strategie echt sámen bepaald. Door de krachten binnen het netwerk van Leuven 2030 te bundelen, hebben meer dan honderd betrokkenen op 7 juni 2018 een krachtig, gedragen document kunnen overhandigen aan enkele oplossingsactoren, waaronder stad Leuven, Carrefour Belgium en Boerenbond.Dit project is ondertussen afgerond. De volledige Leuvense voedselstrategie kan je hier terugvinden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stef.