Levuur kijkt graag over het muurtje als we daarmee uw project beter kunnen maken. Binnen raamcontracten en voor grotere opdrachten werkt Levuur samen met onderstaande partners.

Raamcontract management van belanghebbenden

Vlaamse overheid

Online bevragingen en online participatietrajecten: Indiville en TreeCompany

Service design: Yellow Window

Raamcontract organisatieontwikkeling

Administratieve vereenvoudiging, verhogen van efficiëntie en effectiviteit

Ter beschikking stellen van leermogelijkheden (FOD Personeel & Organisatie)

In partnerschap met Deloitte

Raamcontracten Executive en Algemene coaching

Poolstok

netwerk van 12 senior coaches

Raamcontract verandermanagement

Vlaamse overheid

Gedragsverandering: 7E-team

Raamovereenkomst procesbegeleiding complexe projecten

Vlaamse overheid, dept. Omgeving

planprojecten van groter maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang

Communicatie: Field Communication
Online participatie: Indiville en TreeCompany

Andere partners

We werken ook graag en geregeld samen met

Els Vrints voor visual harvesting

BUUR voor o.a. overkapping Antwerpse Ring

Inge Ferwerda voor artwork en vormgeving

Raamovereenkomst voor het aanstellen van organisaties in het kader van procesbegeleiding en teamcoaching

i.s.m. netwerk van 12 senior coaches