Greet Indesteege

Wat is ‘my game’?


 • Mensen doen groeien, boven zichzelf laten uitstijgen
 • Teams en individuen terug ‘goesting’ doen krijgen, door in te zetten op individuele sterktes, talenten en groepssterktes
 • Organisaties begeleiden die bereid zijn net dat tikkeltje meer te doen, door in te zetten op hun resources (mensen), zodat uiteindelijk niet alleen de organisatie maar ook de klant wint
 • HR, coaching, organisatie-ontwikkeling, duurzame trajecten begeleiden

Wat typeert en drijft mij?


 • Voel en zie veel wat niet zichtbaar is (dieperliggende lagen, onzichtbare spanningen)
 • Mensen-mens, relaties zijn belangrijk
 • Integriteit en authenticiteit staan centraal in mijn leven – sterk waardegedreven persoon
 • Heel veel drive om de mens terug centraal te zetten, om mensen en organisaties te doen inzien welk potentieel we allemaal hebben, en hoe ver dit ons kan brengen
 • Veel ervaring in multinationale (interculturele) bedrijfscontexten die een brede waaier aan ervaring hebben opgeleverd aan ‘business partnership’

Waarom Levuur?


 • Ik wil steeds blijven leren, ik weet nooit genoeg. Deel zijn van Levuur biedt me de kans te leren en anderen iets van mij bij te brengen.
 • Maatschappelijk engagement – een steen verleggen in een rivier op aarde
 • Groot geloof in bottom-up beslissen en participatief vorm geven

Korte bio


 • Master politieke en sociale wetenschappen + aggregaat
 • Verscheidene coaching opleidingen (MBTI, Fred Korthagen, organisatiecoach, …)
 • +10 jaar HR management ervaring
 • Sinds 2014 zelfstandig consultant/adviseur/trainer/freelance HR consultant

Greet Indesteege

Bornem

+32 (0)473 71 25 97

If you can’t figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead right into your purpose.


Ewoud Monbaliu

Wat is ‘my game’?


 • (Burger)participatie & stakeholdermanagement om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden, het zijn vertrouwde instrumenten die ik graag en al vele jaren bespeel.
 • Duurzaamheid & gedragsverandering maken sinds sinds mijn carrièrestart deel uit van mijn professioneel DNA. Business as usual staat niet in mijn woordenboek.
 • Participeren = particileren. Ik deel graag mijn kennis via workshops, lezingen en opleidingen.

Wat typeert en drijft mij?


 • De transitie naar een meer duurzame samenleving vormt steevast een rode draad in mijn professionele doen en denken.
 • Als sociaal ondernemer zet ik met veel passie en engagement geregeld nieuwe initiatieven op.
 • Vanuit de ervaring & systeemwetenschap dat alles met elkaar verbonden is, streef ik ernaar om deze bedrading & onderlinge afhankelijkheid zichtbaar te maken in de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven en organisaties.

Waarom Levuur?


 • ‘Changing the game’ vormt de weg die we als samenleving te bewandelen hebben.
 • Van nature hou ik ervan om nieuwe wegen te ontdekken. De pioniersrol die Levuur als participatie-expert speelt, sluit hier naadloos bij aan.
 • De uiteenlopende consultant-profielen en uitdagende opdrachten triggeren me doorlopend om de beste versie van mezelf te blijven worden.

Korte bio


 • Nadat ik afstudeerde als lic. Germaanse Talen aan de KULeuven, trok ik naar Denemarken voor een postgraduaat Middeleeuwse geschiedenis.
 • Voor ik in 2011 mee Levuur oprichtte, was ik zaakvoerder van Change Designers, een 15-koppig communicatiebureau dat gespecialiseerd was in social marketing en overheidscommunicatie.
 • Ik sta geregeld aan de wieg van organisaties of bedrijven die maatschappelijke verbetering beogen: oprichter van Zuiddag (nu YOUCA – Youth for Change and Action), initiatiefnemer van Corporate Rituals, bestuurder bij Give a Day.
 • Ik hou ervan mezelf steeds opnieuw uit te vinden en me te voeden met nieuwe denkkaders & modellen. Naast heel wat workshops rond persoonlijke ontwikkeling volgde ik gecertificeerde opleidingen in NLP, systeemopstelling, Deep democracy, Work that Reconnects.

Ewoud Monbaliu

Wijnbergenstraat 4
3000 Leuven

+32 478 407 429

The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who that do.


Geertrui De Cock

Wat is ‘my game’?


 • Mensen, teams en alle mogelijke samenwerkingen boven zichzelf laten uitstijgen
 • De onderstroom boven tafel halen en echte doorbraken realiseren, de dingen doen vooruit gaan
 • Pionieren, zaken uit de grond stampen
 • Brug slaan tussen sociaal, maatschappelijk verantwoord en ondernemend
 • Verbinden, gemeenschappelijke grond zoeken en vinden, ook in de moeilijke omstandigheden

Wat typeert en drijft mij?


 • Mensen-mens met snel politiek doorzicht
 • Bevlogen, enthousiast
 • Betrokken bij projecten en klanten als een interne maar toch met een neutrale externe insteek
 • Direct, resultaatgericht maar tegelijk sensitief

Waarom Levuur?


 • Omdat we niet met participatie of game-changing bezig zijn “omdat het goed verkoopt”, het is de raison d’ être van Levuur
 • 10 + 10 = 30, door onze schaal maken wij samen het verschil
 • Als autonome ziel met een sterk verlangen naar en diep geloof in een groter geheel
 • Mijn vuur brandt voor participatie en zelfleiderschap
 • De verandering die deze wereld nodig heeft start van onderuit, precies de core-business van Levuur

Korte bio


 • Pol&soccer, die haar weg ook vond op de Vlerickschool,
 • een aantal jaar meewerkte aan een groot internationaal changetraject bij een multinational met Finse roots,
 • patiëntenvereniging De Verdwaalde Ooievaar oprichtte en leidde,
 • en sinds 2010 zeer diverse projecten op haar palmares heeft staan bij Levuur: van kleine en grote stakeholdertrajecten bij bedrijven, overheden, organisaties tot steeds meer organisatieontwikkeling en (team)coaching.
 • Verloor haar hart aan “het gelukkigste land ter wereld, met het beste onderwijssysteem waar vrouwen méér mee aan tafel zitten daar waar beslissingen genomen worden”: Finland –  www.kanssa.be

Geertrui De Cock

Normaalschoolstraat 42 (bus 302)
9000 Gent

+32 474 506 901

Be brave enough to start a conversation that matters


Stef Steyaert

Wat is ‘my game’?


 • Veranderingsprocessen, op maatschappelijke vlak of in organisaties
 • High level stakeholdermanagement
 • Aansturen van projecten, programma’s, teams

Wat typeert en drijft mij?


 • Resultaatgericht werken met oog voor hoge kwaliteit
 • Zoeken naar verbindende belangen tussen verschillende stakeholders
 • Me engageren voor klanten: hun belang is mijn belang
 • Uitdaging opzoeken, business as usual is not my stuff

Waarom Levuur?


 • Levuur biedt me een plek om te ondernemen
 • Levuur staat garant voor kwaliteit
 • Levuur verzamelt een groep consultants met sterk aanvullende competenties
 • Levuur kleurt buiten de lijntjes

Korte bio


 • Socioloog
 • Gevarieerde loopbaan in diverse contexten

Stef Steyaert

Emile Mathieustraat 30
3000 Leuven

+32 496 807 117

Nou moe (Guust Flater)


Annemie Rossenbacker

Wat is ‘my game’?


 • Ondersteuning en advisering van (lokale) besturen, non-profit- en middenveldorganisaties bij brede maatschappelijke vraagstukken.
 • Mijn game is ook samen met mensen, partijen, stakeholders… onderzoeken of er ook andere wegen en/of aanpakken zijn naar betere en meer gedragen resultaten.
 • Vanuit de inhoud zoeken naar de juiste vorm waarbij transitie mogelijk wordt gemaakt.
 • Heel goed beseffen dat verandering ook heel klein kan zijn of heel klein begint.

Wat typeert en drijft mij?


 • Enthousiast engagement: Annemie smijt zich als consultant in elk participatieproces.
 • Afstandelijkheid is niet haar ding.
 • Een logische volgorde: alles begint en eindigt met het waarom. Waar doen we het voor? Daar volgen het hoe en het wat uit.
 • Scherpslijpen van de vraag en doordringen tot wat daaronder ‘stroomt’.
 • Een stevige inwerking in de inhoud, met de blik van de buitenstaander. De inhoud bepaalt de vorm van het proces.
 • Een uitgebreid netwerk dat Annemie graag deelt. Zij heeft ervaring in heel diverse sectoren.
 • Out of the box-(durven)denken vindt ze belangrijk, net als ‘kennissen’ samenbrengen.

Waarom Levuur?


 • Omdat Levuur niet mijn werkgever is maar mijn werkcontext, een plek waar ik steeds (bij)leer en me goed voel.
 • Omdat ik een ‘kritische generalist’ ben en bij Levuur de kans krijg dat ten volle te zijn.
 • Omdat Levuur een speerpunt is op vlak van stakeholdermanagement en transitie, een echte gamechanger dus.
 • Omdat Levuur voor kwaliteit staat.

Korte bio


 • Annemie Rossenbacker is historica (KU Leuven) en heeft een jarenlange ervaring in de erfgoed- en bij uitbreiding de vrijetijdssector (Koning Boudewijnstichting, Erfgoed Vlaanderen, Culturele Biografie Vlaanderen en dan Faro). Binnen deze steunpunten was Annemie vooral actief als ondersteuner en begeleiders van lokale besturen en organisaties bij hun lokale erfgoedbeleid.
 • Negen jaar geleden richtte ze A-jouR, bureau voor procesbegeleiding, op. Omdat de begeleiding van participatieve processen gaandeweg de corebusiness van A-jouR werd, stapte Annemie in Levuur, meteen na de oprichting van Levuur in 2011.
 • In 2010 volgde Annemie het Leertraject Participatiekunde van het Netwerk Participatie.

Annemie Rossenbacker

Hannekenshoek 22
2200 Herentals

+32 496 862 772

If you don’t like the rules, change the game


Hade Bamps

Wat is ‘my game’?


 • Het ontwerpen en begeleiden van co-creatieve en participatieve processen in zowel in het licht van organisatievraagstukken, als van maatschappelijke transities
 • Maatschappelijke veranderingen en transitie zowel mbt onderwijs, werk, cultuur, natuur, milieu, mobiliteit,…
 • Focus: samen het verschil maken
 • Binnen organisaties: mensen graag en goed hun job laten doen om zo maximale impact te kunnen hebben
 • Door diverse partijen/stakeholders/mensen te samen te brengen, verbinden en tot maximaal resultaat komen

Wat typeert en drijft mij?


 • Gedreven: ik ga graag gepassioneerd voor “het beste”
 • Zeer breed geïnteresseerd / nieuwsgierig: Ik ben geboeid door mensen en organisaties en hoe die zich verhouden en ontwikkelen.
 • Zorgzaam voor mensen, minderheden, verschillende belangen, …
 • Teamspeler, gefocust op samen het verschil maken
 • Onderzoekend/analytisch: stelt graag vragen en zoekt graag naar passende structuur
 • Verbindend: ik zet graag wijsheid van de minderheid in om finale oplossing krachtiger te maken ipv af te zwakken
 • Resultaat- en impactgericht

Waarom Levuur?


 • Om het gedeelde vuur
 • Om de kracht van teamwerk
 • Om het in de praktijk brengen en leren uit datgene waarin we zelf geloven (Practice what you preach: 10+10=30)
 • Omdat we er samen voor gaan en de lat hoog leggen

Korte bio


 • Sociologe + master Européen en sciences du travail (UCL)
 • Senior Consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie (Antwerp Management school)
 • Opleiding Deep Democracy level 1
 • Opleiding Transitiemanagement DRIFT – Universiteit Rotterdam
 • Coach Impactgericht werken – Sociale Innovatie Fabriek
 • 15 jaar onderzoekservaring binnen universiteiten en SERV, maar finaal voluit gekozen om in de praktijk verandering te ondersteunen

Hade Bamps

Vaartstraat 73
3000 Leuven

+32 472 276 433