Barbara Janssens

Wat is ‘my game’?


 • Ik heb kennis en uitgebreide ervaring met onderwijs, welzijn en diversiteit. Op het kruispunt van deze domeinen voel ik mij als een vis in het water.
 • Ik ben sociaal geëngageerd en heb ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen.
 • Als erkend sociaal bemiddelaar sla ik graag bruggen tussen mensen en zie conflicten als kansen naar iets nieuws.

Wat typeert en drijft mij?


 • Ik hou ervan om netwerken uit te bouwen en belangen te verbinden met een uitgebreid team van stakeholders.
 • Ik ben een gedreven procesmanager. Ik hou ervan om, vanuit een gedeeld eigenaarschap, trajecten te begeleiden, ideeën te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de output gedragen wordt en concreet is om mee aan de slag te gaan.
 • Ik hou ervan om te faciliteren en de essentie naar boven te halen.
 • Ik ben intellectueel nieuwsgierig en flexibel inspelen op opportuniteiten die zich voordoen, vind ik een uitdaging.
 • Ik ben relatiegericht. Ik heb bijzondere aandacht voor de omgeving en het persoonlijk contact.

Waarom Levuur?


 • Omdat ik enorm geloof in de meerwaarde van participatie. De kracht en de kennis van de groep kunnen bovenbrengen zorgt ervoor dat beslissingen gedragen, onderbouwd en stevig verankerd worden. Dit raakt ook aan mijn expertise in het kader van bemiddelen waarbij de weg wordt gezocht naar oplossingen die aanwezig zijn bij de betrokkenen.
 • Omdat het team een fijne groep mensen is met zeer diverse expertises die elkaar versterken en waar je van elkaar kan leren.

Korte bio


 • Master in de sociologie met aggregaat in de sociale wetenschappen en een postgraduaat “Intercultureel Management en internationale organisatie” (CIMIC)
 • Erkend sociaal bemiddelaar (MEDIV) en werkzaam binnen het Netwerk onderwijsmediation (NOM)
 • Coördinator vanuit Alba voor de netwerken welzijn-onderwijs voor Vlaams-Brabant (in opdracht van het agentschap Opgroeien)
 • Ik volgde verschillende opleidingen waaronder Leertraject Participatie (Levuur), Leiderschapsontwikkeling en managementvaardigheden, Deep Democracy, Sociocratie.
 • Ruime ervaring in het begeleiden van groepen en projecten binnen onderwijs en welzijn.
 • Ik ben zeer goed tweetalig.

Barbara Janssens

0478 31 00 93

There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in. (Leonard Cohen)


Katrien Colson

Wat is ‘my game’?


 • Managen van projecten en programma’s met uiteenlopende stakeholders, snelheden en logica’s
 • Ontwerper en facilitator van groepsprocessen
 • Ik zet mijn nieuwsgierigheid, openheid, energie en positiviteit 100% in om vooruit te kunnen

Wat typeert en drijft mij?


 • Ik ben een lichtjes hyperactieve, creatieve generalist
 • Alles en iedereen met een maatschappelijke insteek boeit mij
 • Mijn drijfveren zijn: begrijpen hoe iets of iemand in elkaar zit, alles bespreekbaar krijgen en resultaten neerzetten

Waarom Levuur?


Ik heb samen met Levuur al heel wat watertjes doorzwommen in mijn tijd als ambtenaar. Toen ik besliste om als zelfstandige aan de slag te gaan, kon een samenwerking niet uitblijven. Levuur doet wat ik belangrijk vind: bewust energie steken in zaken die er maatschappelijk toe doen.

Korte bio


 • Bestuurskundige (UGent), met een postacademische vorming relatie- en communicatiewetenschappen en uiteenlopende trainingen
 • Zeer brede ervaring in de lokale overheidssector, ondermeer dankzij 11 jaar Stad Genk
 • Inburgeringscoach, fietscultuurpromotor, organisator van netwerkavonden en supporter van burgerinitiatieven, allemaal in mijn Genk

Katrien Colson
Weg naar As 280d
3600 Genk

+32 479 92 07 31


Video's


Werken of stage

Werken bij Levuur

Levuur is een coöperatie van zelfstandige ondernemers. We noemen onszelf een systeem van losjes gekoppelde delen. We zijn, als systeem, met elkaar verbonden door onze gemeenschappelijke visie op de kracht en het belang van participatie en en de wijze waarop we ons beroep willen uitoefenen. Het eigen ondernemerschap is hierbij een centrale waarde. We werken graag en veel samen maar zonder hierbij een verantwoordelijkheid te ‘moeten’ opnemen voor het werk van de anderen.

Levuur bestaat uit een binnen- en een buitencirkel van collega’s: de vennoten enerzijds, en onze soulmates anderzijds. De vennoten dragen samen de verantwoordelijkheid over de (zakelijke) ontwikkeling van Levuur, met onze soulmates staan we samen in projecten, denken we na over de ontwikkeling van ons vak en verbinden we ons door nieuwe initiatieven en projecten in de wereld te zetten. Met onze soulmates komen we meermaals per jaar samen om ruimte voor verbinding, ontmoeting en creatie te bieden.

Levuur staat open om nieuwe vennoten op te nemen maar enkel nadat er intensief in verschillende projecten is samengewerkt en deze samenwerking door beide partijen als ’smakend naar meer’ is gewaardeerd.

Stage bij Levuur

Levuur biedt ook graag plaats aan stagiairs die ons vakgebied willen leren kennen en bereid zijn om samen met ons ondernemend aan de slag te gaan.

Autonomie en zelfsturing zijn belangrijke voorwaarden voor ons maar in ruil krijg je ontzettend stimulerende leer- en werkplekken.

Omwille van de aard van onze job kunnen we wel enkel plaats bieden aan langdurige stages (minimum 4 maanden).

Interesse?

Contacteer ons

Agenda en inschrijven

Klik op de activiteit voor meer details en/of om je te registreren

There are no upcoming events at this time.


Simon Luyts

Wat is ‘my game’?


 • Ik ben gepassioneerd door het bouwen aan een duurzame en harmonieuze samenleving. Om hiertoe te komen is het belangrijk om een cultuur te voeden van co-creatie, participatie en samenwerking. Vanuit de overtuigen dat niet alleen wat we doen, maar vooral de manier waarop we dingen doen cruciaal is, wil ik met Levuur deze participatieve cultuur mee de wereld in zetten.
 • Het verbinden van verschillende stakeholders en organisaties om tot synergiën te komen, geeft me energie .

Wat typeert en drijft mij?


 • Geïnspireerd door “Deep democracy”, “Process- en Worldwork” van Arnold Mindell, Joana Macy met haar “Work that Reconnects” en “Reinventing Organizations” van Frederic Laloux integreer ik deze verschillende inzichten in mijn werk.
 • Daarnaast ben ik ook nog actief bezig met ecovillages en transitieprojecten, plaatsen waar bewustwording, paradigmawisseling en (innerlijke) transitie concreet handen en voeten krijgen.

Waarom Levuur?


 • Bij Levuur neemt ik een volgende stap om mijn diepe passie voor een participatieve cultuur in de wereld te zetten.
 • Levuur is niet enkel een plaats om te werken maar ook een plaats waar ik blijf leren, uitgedaagd word en waar ik de grenzen van mijn comfortzone opzoek.

Korte bio


 • Ik ben ingenieur in hernieuwbare energie. Het inzicht daagde dat er meer dan enkel technologie nodig is om een harmonieuze en duurzame toekomst te bewerkstelligen. Zoekend naar nieuwe paradigmas belandde ik in het thema “commons” en focuste mijn thesis op de samenwerking tussen de lokale overheden en hernieuwbare energie cooperaties. In dit kader werkte ik mee met Michel Bauwens aan het project “Gent, stad van de Commons”.
 • Na mijn studies leidde deze zoektocht me verder op een rondreis doorheen Europa. Zo bezocht ik verschillende transitie initiatieven en eco-villages die vanuit een ander paradigma in de wereld staan. Daar raakte ik gefascineerd door groepsdynamieken en het faciliteren van groepsprocessen als katalysator van die paradigmashift.
 • Met mijn ingenieurs- als softskills sla ik de brug tussen deze twee werelden, die beide cruciaal zijn om transitie vorm te geven.

Simon Luyts

Lievevrouweplein 3
3001 Heverlee

0496/28 08 65

The place to improve the world is first in one’s own heart and head and hands, and then work outward from there.
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance


Disclaimer en Privacyverklaring

Deze website www.levuur.be is eigendom van Levuur cvba

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo
E-mail: info@levuur.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0834 994 608

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Levuur cvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Levuur cvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Levuur cvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Levuur cvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Levuur cvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Levuur cvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Levuur cvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Levuur cvba hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde Levuur cvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden, …

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Levuur cvba, Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo, info@levuur.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Levuur cvba, Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo, info@levuur.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende personen en bedrijven zoals vermeld op de ‘Wie zijn wij’ pagina. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere derden.

We gebruiken Mailchimp voor onze nieuwsbrief. Door aan te melden, aanvaard je dat je gegevens doorgestuurd worden naar Mailchimp voor verwerking. Lees hier meer over Mailchimps privacybeleid.

Levuur cvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Youtube of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Bram Oers

Wat is ‘my game’?


 • Thuis in de domeinen ondernemerschap, werk en vrije tijd
 • Goesting om met organisaties en duurzame start en groei aan de slag te gaan
 • Een zware generalist die linken legt
 • Momenteel aan het worstelen met hoe spel, participatie en consulting met elkaar te combineren

Wat typeert en drijft mij?


 • Ontzettend geboeid door het vraagstuk van hoe groeien, leren, veranderen en hoe daarmee om te gaan. Zowel als persoon als als organisatie.
 • Ik geloof dat mensen veel van elkaar te leren hebben, hoe diverser een groep, hoe rijker het proces. Verbinding bouwt ook bruggen en begrip.
 • Authenticiteit en kwetsbare openheid zijn kernwaarden die ik in mij meedraag en graag aanbreng. Het zijn waarden waarin je met elkaar moet groeien.
 • Iemand die met het ene been in de praktijk staat, en met het andere in procesbegeleiding.

Waarom Levuur?


 • Een team met sterke, gedeelde visie en aanvullende krachten om die visie waar te maken. Het is die visie dat mij écht aan Levuur bindt.
 • Inspirerende collega’s en samenwerkingen waar ik telkens opnieuw van bijleer.
 • Practice what you preach, ook Levuur zit in een constant proces van verandering.

Korte bio


 • Master in Handelsingenieur. Maar mijn echte opleiding was vrijwilligerswerk en de instructeurscursus bij Koning Kevin; jeugdwerk met een focus op creatieve procesbegeleiding.
 • Ervaring met sociaal ondernemerschap, ik stond mee aan de wieg van Co-Searching, Werkwiki en Spinaap.
 • Na een carrière met vele paden, momenteel halftijds aan de slag bij Haven Incubator als ondersteuner van jonge ondernemers, naast mijn rol bij Levuur.

Bram Oers

Broekstraat 322,
3001 Heverlee

+32 (0)479 227 226

Our intention creates our reality


Michelle Hendrickx

Wat is ‘my game’?


 • Al mijn engagementen staan steevast in teken van de transitie naar een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.
 • Thema’s als o.a. ontwikkelingssamenwerking, circulaire economie, coöperatieve principes, voeding, en gender laten mijn vingers tintelen.
 • Identiteits- en missiegedreven werken

Wat typeert en drijft mij?


 • Rustige opmerkzame observator, die mensen laat aarden
 • Kritische doordenken met harde analyses en zachte woorden
 • Gedreven engagement in een zoektocht naar rechtvaardigheid

Waarom Levuur?


 • Om het vuur aan te wakkeren, daar waar nieuwe spelregels kunnen ontstaan
 • Om te vertoeven in een broeihaard van kennis, expertise, creativiteit en engagement

Korte bio


 • Master Internationale en vergelijkende politiek
 • Banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid
 • Buitenlandse woon- en werkervaringen in Ecuador en Nicaragua
 • Organisatie van evenementen rond duurzaamheid
 • Regioverantwoordelijke bij Voedselteams vzw

Michelle Hendrickx

Adres

Telefoon

Onze verschillen kunnen het verschil maken, als we elkaar in het spel kunnen vinden.


Wiske Verhaest

Wat is ‘my game’?


 • Hoe kunnen we de ambitie van een organisatie sterker verbinden met de maatschappelijke uitdagingen en zingeving van de mensen die er werken of mee samenwerken?
 • Hoe kunnen we het ‘binnen’ en ‘buiten’ van een organisatie samenbrengen om duurzame groei en innovatie mogelijk te maken?
 • Hoe kunnen we onze organisatie, team, netwerk of buurt organiseren en ontwikkelen om echt te bereiken wat we graag willen?
 • Hoe kunnen we onze mensen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en ruimte geven aan al die talenten en energie?

Wat typeert en drijft mij?


 • Ik hou van mensen. Om de rijkdom aan verhalen, drijfveren, twijfels en talenten.
 • Ik ga graag uitdagingen aan. Met organisaties, netwerken en onze samenleving.
 • Ik geloof in samen. Samen werken, creëren, groeien, leren.
 • Ik breng graag structuur en overzicht, om de juiste vragen te kunnen stellen.
 • Ik vertrouw in het proces. Hoe beter je procesontwerp, hoe echter je resultaat.

Waarom Levuur?


 • Omdat Levuur de lat hoog legt. Participatieve processen begeleiden vraagt om regelmatige reflectie en bijsturing. Het Levuur-team is steeds in eerste lijn aanwezig als mede-projectpartner, klankbord en/of back-up.
 • Omdat Levuur een inspirerende plek is. Ik bouw graag mee aan deze open lerende organisatie, waarin er aanmoediging en waardering is voor ongehinderd brainstormen, durven mislukken, samen reflecteren en jezelf relativeren.

Korte bio


 • Master in Adult Educational Sciences (optie culturele agogiek, VUB) en een Postgraduaat Human Resources Management (Vlekho Business School), aangevuld met een 2 jarige opleiding in het begeleiden van veranderprocessen (CIGO, Consultancy in groepen en organisaties, KULeuven en UHasselt)
 • Ruime ervaring in het begeleiden van verandertrajecten in uiteenlopende organisatiecontexten zoals profit en not for profit organisaties, de academische wereld en het vrijwilligerswerk
 • Bijkomende opleidingen in onder andere coaching, kennismanagement, stakeholdermanagement, geweldloze communicatie…
 • Meer info op www.linkedin.com/in/wiske-verhaest

Kessel-Lo

0499/54.17.91

Fall in love with the process and the results will come