Levuur is vooral bekend voor het begeleiden van participatieprocessen waarin burgers, middenveldorganisaties en andere externe stakeholders samenwerken rond maatschappelijke thema’s of grotere beleidsthema’s. Maar we werken vaak ook binnen organisaties met stakeholders: we begeleiden missie-visie-trajecten en beleidsplanningsprocessen, werken co-creatief nieuwe samenwerkings- en organisatievormen uit, ondersteunen groepsdynamische processen, coachen leidinggevenden en medewerkers. Om die maatschappelijke impact te versterken. En dit tot grote tevredenheid van onze klanten.

De lessen die onze opdrachtgevers en wijzelf trokken uit recente organisatieprojecten delen we graag met jou in de vorm van 10 belangrijke werkwoorden bij participatieve organisatieontwikkeling.

 

  1. Durf. Elke organisatie is een levend systeem dat invloed ondervindt van veranderingen, of die nu van buiten of van binnen de organisatie komen. Als organisatie constructief en wendbaar kunnen omgaan met deze constante impulsen, is écht mogelijk als je het hele systeem durft te betrekken.
  2. Erken. Elke organisatie heeft een geschiedenis, een reden waarom ze ooit is ontstaan, heeft oprichters, tegenslagen en overwinningsmomenten gekend. Ook dat blijft aanwezig, ook al verandert een deel van de medewerkers in de loop der jaren. 
  3. Toon jezelf en zie elkaar. We zijn allemaal mensen. Iedereen heeft een heel leven buiten het medewerkerschap, en een professioneel leven voor de huidige job. Dat neem je overal mee. Het is verlichtend en verhelderend als het er mag zijn. 
  4. Neem initiatief, wacht niet op anderen. Visionair en charismatisch leiderschap is een nice to have. Betrokkenheid en eigenaarschap bij medewerkers is een must have. Neem initiatief, dat kan vanuit elke plek in je organisatie.
  5. Begin. Organisatieverandering dient de visie en richting in je organisatie te ondersteunen. Verandering geeft echter ook nieuwe inzichten en energie voor die visie en richting. Begin dus gewoon met de eerste stap. 
  6. Laat los. Fundamentele verandering heeft weinig te maken goed uitgewerkte plannen, maar leeft vooral in de tussenruimte die ontstaat in de driehoek visie – co-creatie- (zelf)leiderschap. Verwacht dus geen verandering van een goed actieplan. 
  7. Reik uit. Zoek samenwerking die je energie geeft. Met externe stakeholders. Breng ervaring en expertise samen. Een organisatie is geen eiland. 
  8. Wees nieuwsgierig. Bevraag de fans en kritisch vrienden rondom je organisatie. Wees oprecht geïnteresseerd in wat ze te vertellen hebben.
  9. Experimenteer en leer. Als je verandering wil brengen in een organisatie, kan je alleen maar werken met wat er is, inspireren, proberen en stretchen. En samen ontdekken op welke manier je samen kan ontwikkelen in een lerende houding. 
  10. Reflecteer eens je in de actie bent gestapt en wat ervaringen hebt opgedaan. En stuur bij tot iets wat beter is. Jouw organisatie is uniek, dus jouw manier om theorie en kaders toe te passen is dat ook. 

Wil je weten hoe we zo’n organisatietraject aanpakken? Lees dan bij cases hoe DOPPA een nieuwe organisatiestructuur uittekende onder begeleiding van Levuur.