How to: Co-creatie en stakeholderbetrokkenheid in gebiedsgerichte projecten

Levuur is de laatste jaren zeer actief in gebiedsgerichte processen. Zo werkten we mee aan de riviercontracten van de Kerkebeek, de Vliet-Molenbeek, de Heulebeek en de Bellebeek. Het riviercontract van de Dommel werd trouwens op maandag 24 januari officieel voorgesteld aan het publiek. Uitlopers van die riviercontracten zijn trajecten rond de Aa en de Herk-Mombeek.

Ook in het traject Faunabeheer (het beheer van het wild zwijn in Vlaanderen) werken we ook gebiedsgericht en tot slot zijn we ook erg verheugd dat we vanaf nu actief gaan meewerken aan het ambitieuze Horizon+-project van de provincie Vlaams-Brabant binnen een raamcontract.

Dat gebiedsgericht werken heeft ons ook al heel wat geleerd. We sommen hieronder graag enkele lessons learned op:

  • Gebiedsgericht werken en participatie; je start dus iets nieuw op. Dat betekent dat je zowel op vlak van inhoud als methode ‘(een ander) resultaat’ beoogt. Dat betekent ook dat je aanpak anders zal zijn. Participatie veronderstelt verbinding, dialoog, ruimte en tijd nemen… Ga hier alvast niet te snel over.
  • Partners binnen een gebied kennen elkaar goed en soms ook al lang. Ze hebben al een ‘modus operandi’. Toch zal je op een andere manier met elkaar aan de slag moeten gaan. Je kiest immers voor een andere aanpak. Zorg voor een échte nieuwe start en benoem dat ook. 
  • Het helpt om je stakeholdermapping en -analyse ook nog eens te bekijken en misschien nog eens bij te sturen. Misschien zijn er nog andere interessante partners? Nieuw bloed brengt vaak een andere dynamiek. In de riviercontracten brachten we vaak (een vertegenwoordiging van de) burgers mee rond de tafel en dat gaf steeds een zeer boeiend perspectief.
  • DURF de impact die je wil realiseren te benoemen in een stevige ambitie. Geen halfzachte doelstellingen en abstracte begrippen waarmee je alles en niks aan kan. Gebruik heldere, provocatieve en krachtige taal! Spannende woorden waar mensen energie van krijgen.
  • Bij de riviercontracten wordt het engagement van de partners bij de aanvang verpakt in een charter. De ondertekening van dat charter kan gekoppeld worden aan een feestelijk start en een perscampagne. Maar zo’n charter is doorheen het hele traject ook een handige kapstok om keuzes aan op te hangen (maar ook af te wegen), engagementen nog eens in herinnering te brengen…
  • Vier (tussentijdse) successen

Wil je zelf ook succes boeken? Contacteer ons vrijblijvend.