Wat is ‘my game’?


  • Ik ben gepassioneerd door het bouwen aan een duurzame en harmonieuze samenleving. Om hiertoe te komen is het belangrijk om een cultuur te voeden van co-creatie, participatie en samenwerking. Vanuit de overtuigen dat niet alleen wat we doen, maar vooral de manier waarop we dingen doen cruciaal is, wil ik met Levuur deze participatieve cultuur mee de wereld in zetten.
  • Het verbinden van verschillende stakeholders en organisaties om tot synergiën te komen, geeft me energie .

Wat typeert en drijft mij?


  • Geïnspireerd door “Deep democracy”, “Process- en Worldwork” van Arnold Mindell, Joana Macy met haar “Work that Reconnects” en “Reinventing Organizations” van Frederic Laloux integreer ik deze verschillende inzichten in mijn werk.
  • Daarnaast ben ik ook nog actief bezig met ecovillages en transitieprojecten, plaatsen waar bewustwording, paradigmawisseling en (innerlijke) transitie concreet handen en voeten krijgen.

Waarom Levuur?


  • Bij Levuur neemt ik een volgende stap om mijn diepe passie voor een participatieve cultuur in de wereld te zetten.
  • Levuur is niet enkel een plaats om te werken maar ook een plaats waar ik blijf leren, uitgedaagd word en waar ik de grenzen van mijn comfortzone opzoek.

Korte bio


  • Ik ben ingenieur in hernieuwbare energie. Het inzicht daagde dat er meer dan enkel technologie nodig is om een harmonieuze en duurzame toekomst te bewerkstelligen. Zoekend naar nieuwe paradigmas belandde ik in het thema “commons” en focuste mijn thesis op de samenwerking tussen de lokale overheden en hernieuwbare energie cooperaties. In dit kader werkte ik mee met Michel Bauwens aan het project “Gent, stad van de Commons”.
  • Na mijn studies leidde deze zoektocht me verder op een rondreis doorheen Europa. Zo bezocht ik verschillende transitie initiatieven en eco-villages die vanuit een ander paradigma in de wereld staan. Daar raakte ik gefascineerd door groepsdynamieken en het faciliteren van groepsprocessen als katalysator van die paradigmashift.
  • Met mijn ingenieurs- als softskills sla ik de brug tussen deze twee werelden, die beide cruciaal zijn om transitie vorm te geven.
Simon Luyts

Lievevrouweplein 3
3001 Heverlee

0496/28 08 65

The place to improve the world is first in one’s own heart and head and hands, and then work outward from there.
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance