Wat is ‘my game’?


 • Inclusie en diversiteit als hoe werken aan toegankelijkheid staat voor werken aan kwaliteit, eigen leiderschap en eigenaarschap
 • Onderwijs en kinderopvang als hoe leren en ontwerpen/creëren van contexten samengaan
 • Ontwerpen van leerprocessen en leercontexten in het werken: werken door te leren en leren door te werken
 • Samen competente werk- en leersystemen ontwerpen en waarmaken: als (netwerk)organsiatie groeien naar een lerende wendbare organisatie
 • Geboeid door processen van samenwerken en partnerschap als kracht, waardoor elk kan bijdragen vanuit de persoonlijke drijfveren

Wat typeert en drijft mij?


 • Samen werken aan samenwerking zodat kansen ontstaan tot eigenaarschap, eigen leiderschap en bijdragen vanuit persoonlijke drijfveren
 • Betrokken met een nuchter optimisme
 • Uitnodigend door ruimte te creëren
 • Doortastend om samen te zoeken naar ontwikkelmogelijkheden
 • Onconventioneel in denken, wat leidt tot nieuwe manier van kijken en werken en onverwachte mogelijkheden zichtbaar maakt

Waarom Levuur?


 • De ruimte tot eigenaarschap en eigen leiderschap geef zuurstof aan samenwerking in partnerschap
 • Werken vanuit energie (vuur) en onderbouwde intuïtie
 • Levuur is voor mij een netwerkorganisatie die stimuleert om te zoeken, werken en ontwikkelen vanuit een gezamenlijke drive

Korte bio


 • Lic. Pedagogische wetenschappen, onderwijspedagogiek (Ugent)
 • Verscheidene opleidingen zoals Armoede en participatie (Ugent), Management Lokale Besturen (WIVO), onderwijs slim organiseren…
 • Jarenlange ervaring als begeleider van lokaal overleg kinderopvang, coördinator van een regionaal samenwerkingsverband, leerbegeleiding in het onderwijs
 • Sinds 2016 procesbegeleider
 • linkedin.com/in/peter-de-greef-b876b23b
Peter de Greef

Dorpsstraat 34a
9870 Zulte

+ 32 492 960 953

De ontwikkeling zit in de poging