Wat is ‘my game’?


 • Het begeleiden van processen waarin mensen en organisaties kunnen komen tot gesprekken over waar het écht om draait
 • Het vormgeven en begeleiden van processen die verschillende partijen en verschillende meningen rond de tafel brengen om te komen tot werkbare oplossingen voor maatschappelijke problemen
 • Het begeleiden van creatieve processen rond purpose, missie, visie en zingeving zowel op individueel als op organisatieniveau
 • Werken met mensen en organisaties die op een kruispunt staan

Wat typeert en drijft mij?


 • Ik ben een zoeker, ik zal altijd vragen blijven stellen, ook als de antwoorden moeilijk te vinden zijn.
 • Creatieve processen in alle vormen fascineren mij, vooral de moment wanneer er vanuit schijnbare chaos de prachtigste resultaten ontstaan.
 • Ik geloof in de magie van samenwerking onder gelijken.
 • Leren, onderzoeken, studeren zijn mijn basishouding in mijn leven en in mijn werk.

Waarom Levuur?


 • Levuur daagt mij uit om altijd het beste van mezelf te geven zonder daarin hard of meedogenloos te zijn.
 • Levuur is een plek van ontwikkeling, experiment, ondernemerschap en pionierschap en daarin voel ik me thuis.
 • Omdat ik hier het gevoel heb dat we samen op onze eigen manier het beste van onszelf geven voor een betere wereld. Zonder daarin klef of wollig te worden.
 • Omdat ik hier continu kan blijven leren, groeien, ontwikkelen.

Korte bio


 • Politieke Wetenschapper gebeten door participatie (VUB)
 • Expressive arts coach (European Graduate School)
 • Masterclass: politics of the welfare state (IBEI)
 • Leertraject Stakeholdermanagement/participatiekunde
 • Deep Democracy
 • Co-oprichter van Broedwerk, een collectief dat duurzaam ondernemerschap op een creatieve manier ondersteunt
Ineke Hulselmans

Van Der Keilenstraat 70
2140 Borgerhout

+32 (0)492 86 47 08

Hope is born of participation in hopeful solutions