Wat is ‘my game’?


 • (Burger)participatie & stakeholdermanagement om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden, het zijn vertrouwde instrumenten die ik graag en al vele jaren bespeel.
 • Duurzaamheid & gedragsverandering maken sinds sinds mijn carrièrestart deel uit van mijn professioneel DNA. Business as usual staat niet in mijn woordenboek.
 • Participeren = particileren. Ik deel graag mijn kennis via workshops, lezingen en opleidingen.

Wat typeert en drijft mij?


 • De transitie naar een meer duurzame samenleving vormt steevast een rode draad in mijn professionele doen en denken.
 • Als sociaal ondernemer zet ik met veel passie en engagement geregeld nieuwe initiatieven op.
 • Vanuit de ervaring & systeemwetenschap dat alles met elkaar verbonden is, streef ik ernaar om deze bedrading & onderlinge afhankelijkheid zichtbaar te maken in de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven en organisaties.

Waarom Levuur?


 • ‘Changing the game’ vormt de weg die we als samenleving te bewandelen hebben.
 • Van nature hou ik ervan om nieuwe wegen te ontdekken. De pioniersrol die Levuur als participatie-expert speelt, sluit hier naadloos bij aan.
 • De uiteenlopende consultant-profielen en uitdagende opdrachten triggeren me doorlopend om de beste versie van mezelf te blijven worden.

Korte bio


 • Nadat ik afstudeerde als lic. Germaanse Talen aan de KULeuven, trok ik naar Denemarken voor een postgraduaat Middeleeuwse geschiedenis.
 • Voor ik in 2011 mee Levuur oprichtte, was ik zaakvoerder van Change Designers, een 15-koppig communicatiebureau dat gespecialiseerd was in social marketing en overheidscommunicatie.
 • Ik sta geregeld aan de wieg van organisaties of bedrijven die maatschappelijke verbetering beogen: oprichter van Zuiddag (nu YOUCA – Youth for Change and Action), initiatiefnemer van Corporate Rituals, bestuurder bij Give a Day.
 • Ik hou ervan mezelf steeds opnieuw uit te vinden en me te voeden met nieuwe denkkaders & modellen. Naast heel wat workshops rond persoonlijke ontwikkeling volgde ik gecertificeerde opleidingen in NLP, systeemopstelling, Deep democracy, Work that Reconnects.
Ewoud Monbaliu

Wijnbergenstraat 4
3000 Leuven

+32 478 407 429

The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who that do.