Wat is ‘my game’?


 • Veranderings- en fusieprocessen op zo’n manier begeleiden dat leidinggevenden en medewerkers vanuit verbinding gezonde organisaties kunnen co-creëren
 • Met stakeholders opties verkennen om betere en meer gedragen resultaten te boeken. Meerdere wegen leiden naar Rome.
 • Organisaties en teams coachen richting een resultaatgerichte, waarderende (samenwerkings)cultuur die mensen uitnodigt het beste van zichzelf te geven

Wat typeert en drijft mij?


 • In’t kort: enthousiaste, sociaal bewogen (dialoog)begeleider; heldere, open communicatie; autonomie en professionele ontwikkeling; mensen in beweging brengen; werkbare oplossingen
 • Een basishouding van ‘Geef mensen geen vissen, maar leer ze vissen’
 • Het geloof dat organisaties inspirerend en succesvol kunnen zijn als eenieder vanuit een (juiste) rol zijn bijdrage levert
 • Het halfvolle glas zien en verder bouwen op de aanwezige sterktes en kwaliteiten van mensen en organisaties
 • Vertrouwen in de goede intentie van mensen: achter elke weerstand zit een goede reden
 • De bereidheid en ambitie om een open, verbindende dialoog aan te gaan, ook in moeilijke omstandigheden
 • Zoeken naar de kleinste interventie die een verandering in gang kan zetten

Waarom Levuur?


 • Levuur verbindt mensen, organisaties en belangen op zo’n manier dat de interne wijsheid van de groep wordt aangeboord om duurzame resultaten te bereiken.
 • Levurianen denken en handelen vanuit overvloed: ze delen gul hun kennis, expertise en netwerken. Ze laten je meesurfen op hun enthousiasme en verbindende nieuwsgierigheid.
 • Levurianen stellen hun klanten – en ook elkaar – prikkelende vragen die uitdagen om een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken en daardoor onverwachtse co-creatieve oplossingen opleveren.

Korte bio


 • Master in de Sociale pedagiek (KU Leuven)
 • Certified Transactional Analyst in het organisatieveld
 • Individuele en teamoaching, Corporate Antropologie, Systemisch Werken, Deep Democray, Oplossingsgericht coachen, Gedragsverandering
 • In 2011 gestart als zelfstandig coach, procesbegeleider en consultant die voornamelijk overheden en non-profitorganisaties begeleidt bij organisatieontwikkeling, teamsamenwerking, interne communicatie en verandermanagement.
 • Ruime ervaring in het begeleiden van fusie- en verandertrajecten in grote en kleine organisaties.
Annick Vanhove

Kleinhoflaan 3
2820 Bonheiden

+32 479 23 26 96