Mensen vormen het hart van iedere organisatie. Het beste uit leidinggevenden en medewerkers halen is een basisvoorwaarde voor elke goed draaiende organisatie. Wie investeert in mensen, legt de basis voor duurzame groei en ontwikkeling. Coaching is daarbij een krachtig en inspirerend instrument.

Mensen vormen het hart van iedere organisatie. Het beste uit leidinggevenden en medewerkers halen is een basisvoorwaarde voor elke goed draaiende organisatie. Wie investeert in mensen, legt de basis voor duurzame groei en ontwikkeling. Coaching is daarbij een krachtig en inspirerend instrument.

Vind een coach

Wie zijn wij en wat doen we

We zijn 12 senior coaches met expertise in verschillende deeldomeinen van het coachingsveld. We ondersteunen en bevorderen de groei van individuen, groepen en organisaties. Wij coachen zowel ontwikkelingsgericht (preventief) als remediërend (curatief).

Omdat we sterk geloven in de kracht en potentie van een verbindende samenwerking werken we met elkaar en met Levuur samen in een netwerk. Zo kunnen we flexibel inspelen op de wensen en noden van de opdrachtgever en een aanbod ontwikkelen dat écht op maat is van de vraag en de behoefte van de klant.

Samen hebben we 144 jaar ervaring in coaching 😉

Onze visie op coaching

Coaching is voor ons een cocreatief proces: samen met leidinggevenden en medewerkers zetten we een veranderingsproces op waardoor hun professionele en persoonlijke effectiviteit en hun veerkracht toeneemt. Het is een bewustwordingsproces gericht op resultaten: de coachee maakt vanuit een breder perspectief gepaste keuzes en is succesvoller in de job. De impact van coaching levert winst op voor de coachee, het team en de organisatie.

Een rijk aanbod

Wij coachen waarderend en oplossingsgericht: we verkennen wat leidinggevenden en medewerkers wél willen, verkennen het halfvolle glas en appreciëren en bouwen verder op alle acties en stappen richting het gewenste doel.

Wij coachen met het systeem in gedachten: een coachee is steeds onderdeel van het geheel en daarom coachen we met dat geheel voor ogen. We focussen hierbij op de beleving van zowel het individu als de organisatie.

Soms is coachen ook bemiddelen: wanneer betrokken partijen de verbindingen met elkaar verloren zijn, coachen we op communicatiestijlen, dialogeren en conflictoplossing.

Onze visie op organisaties

Wij geloven dat in organisaties:

  • participatie cruciaal is om meer betrokkenheid, welbevinden en een sterker resultaat te bereiken
  • de nood aan autonomie en zelfsturing in de toekomst nog zal groeien
  • spanningen en weerstand goed beluisterd dienen te worden omdat dit een kans is op groei in de onderlinge samenwerking.

Enkele referenties

Maak kennis met de coaches in co-creatie

Wens je meer info of een verkennend gesprek?

Mail de contactpersoon voor jouw provincie door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

AntwerpenBrusselVlaams-BrabantLimburgOost-VlaanderenWest-Vlaanderen