Ambtenaren in gesprek: over bevlogen zijn én blijven

Als bevlogen ambtenaren van diverse overheden, van onderuit input geven aan de nagelnieuwe minister van ambtenarenzaken. En warm en bruisend verbinden onder gelijkgestemden in deze afstandelijke corona-tijden.
Dat waren de doelstellingen van het allereerste ‘workinar’ Bevlogen ambtenaren, betrokken partijen en een bevoegd minister dat De Betrokken Partij op 16 november organiseerde samen met de collega’s van Levuur.

Grote interesse

De interesse voor de workinar was groot: 99 ambtenaren schreven zich in. Maar 105 ambtenaren namen deel. Daarmee hebben zij het onmogelijke gerealiseerd: een show up rate van méér dan 100% 😉?) 

In 10 break-outrooms voerden de ambtenaren, onder begeleiding van de Levuur-participatieexperten,  verdiepende gesprekken over o.a.

 •       Bevlogen zijn en blijven als ambtenaar
 •       Samenwerking met de politiek
 •       Verbinding binnen team en organisatie 
 •       Relatie met de burger
 •       Inzetten op samenwerking met partners als ambtenaar
 •     ...

Het eerste wat opviel, was dat er duidelijke klik is tussen de ambtenaren over de bestuursniveaus heen: federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal,.... Zij herkenden zich in elkaars situatie en ervoeren dat ze veel gemeenschappelijk hadden.

Ook op inhoudelijk vlak merkten we dwarsverbindingen tussen de verschillende gesprekken.  Twee inzichten willen we hier in de picture zetten.

Bevlogen zijn en blijven, draait om vertrouwen geven en krijgen, om autonomie en partnerschap.

Ambtenaren schipperen continue tussen procedures en regels enerzijds en tussen persoonlijke passie en ‘partner zijn’ van de burger en de politiek anderzijds. Zij ervaren dagelijks zaken die beknottend overkomen en hun slagkracht  beperken. Denk maar aan de logheid van het ambtelijk apparaat, de hiërarchie, politiek getouwtrek, beperkingen op logistiek of financieel vlak,…Dat zijn zaken die je als ambtenaar naar beneden kunnen halen, die je energie kunnen kosten.

Maar als bevlogen ambtenaar ben je partner in het systeem. Partner van de politiek, van je eigen collega’s, van het kritische middenveld, van de burgers… Om bevlogen te blijven is het belangrijk dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen je ruimte krijgt om zelf te ondernemen. En ook ruimte voor creativiteit en eigen interesses; het ervaren van verbinding in je team, je organisatie, met andere organisaties is broodnodig om de passie van ‘civil servant’ te blijven voeden. Autonomie en partnerschap binnen eigentijdse krijtlijnen zorgen ervoor dat die passie blijft.

Bevlogen ambtenaren zetten volop in op samenwerking, met elkaar en met de burger.

Om de complexe problemen van deze wereld te kunnen aanpakken is samenwerking tussen overheden, organisaties en burgers nodig. Door samen te werken kan de overheid meer bereiken met minder. De resultaten van projecten zoals de social impact bonds, zijn hier getuigen van.

Een bondige presentatie, een uitgebreid verslag én een reactie van de minister

We verwerkten de input in een bondige presentatie (Verslag Workinar 'Bevlogen Ambtenaren'_16 november 2020) en een uitgebreid verslag (BIJLAGE_integraal verslag 'Bevlogen Ambtenaren').

Beide documenten bezorgden we aan de minister en de deelnemers. Van Minister De Sutter, minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, ontvingen we een reactie in de vorm van dit filmpje. Daarin richt ze zich specifiek tot de deelnemers, bevlogen ambtenaren die zorgden voor de bottom-up input. Dus zeker kijken!

Trouwens, wanneer je kijkt, abonneer je je meteen op het gloednieuw YouTube-kanaal van De Betrokken Partij, waarvan Levuur deel uitmaakt. Binnenkort verschijnt hier nog meer interessants.

En nog een bijzonder kerstcadeau, speciaal voor jou!

Levuur-collega Geertrui De Cock en drijvende kracht achter het project Bevlogen Ambtenaar helpt je in schoonheid het vreemde jaar 2020 af te sluiten. En lessen te trekken voor 2021.

Download het e-book “De eerste 4 stappen naar JOUW 2021.  Naar meer impact en goesting” en doe jezelf er de komende weken een uurtje bij het haardvuur mee cadeau.

Fijne feesten!


Mensen met een handicap en Vlaamse Parlementsleden écht in dialoog

Noozo – Niet Over Ons Zonder ons – bestaat 2 jaar. En dat werd op 13 november gepast in de kijker gezet met een inspirerende dialoog tussen ervaringsdeskundigen, personen met een handicap en Vlaamse parlementsleden. Een dialoog waarbij we terugblikten op de voorbije twee jaar en vooruitblikten naar een meer inclusieve toekomst.

Succes, ondanks de gewijzigde plannen

 We hadden gepland om elkaar te ontmoeten in het Vlaams Parlement én online. Door corona kon het enkel online. Een uitdaging die we met succes aangingen: het eerste NOOZO-Forum was een volledig digitaal én inclusief gebeuren. Ruim 90 deelnemers, waaronder heel wat parlementsleden,  beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen gingen met elkaar in gesprek. En die dialoog werd erg gesmaakt, zo blijkt uit de vele reacties van de deelnemers.

 Feilloze organisatie, maar vooral een hoop sterke mensen gezien die op meewerken aan een meer inclusieve samenleving.  Jullie brengen mensen en organisaties samen.  Doe zo verder (Luc Perdieus, Hart voor Handicap)

Proficiat met de organisatie en bedankt voor de verrijkende namiddag. Ik kijk er naar uit om verder constructief met jullie in overleg te gaan. Fijn weekend! (Lieselotte Thys - Kabinet Somers)

Voor mij was het een boeiende en leerrijke namiddag dankjewel een voorbeeld voor veel mensen met een beperking maar ook zonder (Jochen-  Brake Out Konekt)

Het was boeiend, en goed dat we onze mening mochten delen. Niet evident in alle situaties om dit te kunnen doen, maar hier kon het en werden we gehoord! Hopelijk kunnen we zo het beleid op een positieve manier beïnvloeden! En zorgen dat mensen met een beperking en hun netwerk ook meer gehoord worden!!! (Marleen Maris - Ouders voor Inclusie)

Dankjulliewel voor zeer leerrijke en zinvolle namiddag!  Zeer puike organisatie!  Ik kijk uit naar een verdere samenwerking en wisselwerking.  Veel succes en prettig weekend. tot later! (Vera Jans – Vlaams Parlementslid CD&V)

Mooi initiatief ! Knappe organisatie en hopelijk komt er nog eens een vervolg van zulke namiddagen. (Tine van der Vloet – Vlaams Parlementslid N-VA) 

Wil ook jij een inclusieve online dialoog mogelijk maken? 

Bekijk dan hoe je met onze tips je aanpak inclusiever kan maken.

Inclusief betekent dat je alert bent voor de beperking ervaren als ze online werken. En dat je de oplossingen integreert in je aanpak. 

1.Maak gebruik van tolken en ondertitelaars

Mensen die doof of slechthorend zijn,  kunnen actief participeren wanneer er wordt getolkt in de Vlaamse Gebaren Taal. Ook ondertiteling kan helpen om het online gesprek te volgen.

2. Beperk het gebruik van de chat

Mensen die blind of slechtziend zijn maken vaak gebruik van voorlees software. Voor hen is het belangrijk dat enkel de boodschappen die rechtstreeks met het gesprek te maken hebben, voorgelezen worden. Voorlees software pikt ook de berichten in de chat op. En omdat deelnemers daar vaak ook praktische vragen in stellen, kan dat enorm storend werken. Wil je een inclusieve meeting, zet dan de chat uit of gebruik hem selectief en kondig dat ook aan in het begin van je event. 

3. Stuur vooraf basisinformatie mee

Van de drie adviezen die op tafel lagen, maakten we vooraf mooi en eenvoudig vormgegeven adviesfiches die we meestuurden bij de bevestigingsmail. Ook op de website van NOOZO vonden geïnteresseerden achtergrondinformatie. Zo konden de deelnemers zich voorbereiden en creëerden we een gedeelde kennisbasis.  

4. Bereid ook de dialoog zelf op een inclusieve manier voor

Niet Over Ons Zonder Ons’ geldt uiteraard niet enkel voor het event zelf. Echt inclusief ben je maar als je gedurende het hele traject,  van voorbereiding tot afronding, participatief aanpakt met de betrokkenen. We startten de uitwerking van het NOOZO-forum met enkele aanloopsessies waarin ervaringsdeskundigen het opzet en de inhoud van het forum mee bepaalden en doorspraken. Enkele van hen namen tijdens het forum de rol van themabegeleiders op: ze leidden een thema in en ondersteunden de groepsgesprekken inhoudelijk, in duo met een gespreksbegeleider van Levuur. Zo verzamelden we verbeterpunten en oplossingen rond drie thema’s: een toegankele VRT, impact van Covid-19 op mensen met een handicap en basisbereikbaarheid.

5. Frame het opzet juist en expliciteer vooraf en bij de start van het event je verwachtingen

We zijn het gewoon met elkaar in discussie te gaan, maar dat is niet hetzelfde als in dialoog gaan. Elkaar kritisch bevragen en elkaars bezorgdheden en behoeften samen verkennen is iets anders dan elkaar met de vinger wijzen. Dat we vooraf deze bekommernis zowel hoorden bij de beleidsmakers als bij de ervaringsdeskundigen, geeft aan dat echte dialoog geen evidentie is. Dat die inspanningen vraagt van elkeen om eerst te begrijpen en dan begrepen te worden. Dit geslaagde NOOZO-forum toont aan dat echte dialoog is wat we nodig hebben om vooruit te raken.

 Smaakt dit naar meer? 

 Ben je benieuwd naar hoe Levuur en NOOZO het participatieve proces opgebouwd hebben? Mail dan naar Hade@levuur.be en we lichten onze aanpak toe in een kort gesprek.

 Meer informatie over de thema’s waarover we in gesprek gingen tijdens het NOOZO-forum (VRT, Covid-19 en basisbereikbaarheid) vind je op https://noozo.be/forum/. Ook de filmpjes vertoont tijdens dit event kan je hier terugvinden.


Je organisatie participatief ontwikkelen doe je zo

Levuur is vooral bekend voor het begeleiden van participatieprocessen waarin burgers, middenveldorganisaties en andere externe stakeholders samenwerken rond maatschappelijke thema’s of grotere beleidsthema’s. Maar we werken vaak ook binnen organisaties met stakeholders: we begeleiden missie-visie-trajecten en beleidsplanningsprocessen, werken co-creatief nieuwe samenwerkings- en organisatievormen uit, ondersteunen groepsdynamische processen, coachen leidinggevenden en medewerkers. Om die maatschappelijke impact te versterken. En dit tot grote tevredenheid van onze klanten.

De lessen die onze opdrachtgevers en wijzelf trokken uit recente organisatieprojecten delen we graag met jou in de vorm van 10 belangrijke werkwoorden bij participatieve organisatieontwikkeling.

 

 1. Durf. Elke organisatie is een levend systeem dat invloed ondervindt van veranderingen, of die nu van buiten of van binnen de organisatie komen. Als organisatie constructief en wendbaar kunnen omgaan met deze constante impulsen, is écht mogelijk als je het hele systeem durft te betrekken.
 2. Erken. Elke organisatie heeft een geschiedenis, een reden waarom ze ooit is ontstaan, heeft oprichters, tegenslagen en overwinningsmomenten gekend. Ook dat blijft aanwezig, ook al verandert een deel van de medewerkers in de loop der jaren. 
 3. Toon jezelf en zie elkaar. We zijn allemaal mensen. Iedereen heeft een heel leven buiten het medewerkerschap, en een professioneel leven voor de huidige job. Dat neem je overal mee. Het is verlichtend en verhelderend als het er mag zijn. 
 4. Neem initiatief, wacht niet op anderen. Visionair en charismatisch leiderschap is een nice to have. Betrokkenheid en eigenaarschap bij medewerkers is een must have. Neem initiatief, dat kan vanuit elke plek in je organisatie.
 5. Begin. Organisatieverandering dient de visie en richting in je organisatie te ondersteunen. Verandering geeft echter ook nieuwe inzichten en energie voor die visie en richting. Begin dus gewoon met de eerste stap. 
 6. Laat los. Fundamentele verandering heeft weinig te maken goed uitgewerkte plannen, maar leeft vooral in de tussenruimte die ontstaat in de driehoek visie - co-creatie- (zelf)leiderschap. Verwacht dus geen verandering van een goed actieplan. 
 7. Reik uit. Zoek samenwerking die je energie geeft. Met externe stakeholders. Breng ervaring en expertise samen. Een organisatie is geen eiland. 
 8. Wees nieuwsgierig. Bevraag de fans en kritisch vrienden rondom je organisatie. Wees oprecht geïnteresseerd in wat ze te vertellen hebben.
 9. Experimenteer en leer. Als je verandering wil brengen in een organisatie, kan je alleen maar werken met wat er is, inspireren, proberen en stretchen. En samen ontdekken op welke manier je samen kan ontwikkelen in een lerende houding. 
 10. Reflecteer eens je in de actie bent gestapt en wat ervaringen hebt opgedaan. En stuur bij tot iets wat beter is. Jouw organisatie is uniek, dus jouw manier om theorie en kaders toe te passen is dat ook. 

Wil je weten hoe we zo'n organisatietraject aanpakken? Lees dan bij cases hoe DOPPA een nieuwe organisatiestructuur uittekende onder begeleiding van Levuur.

 


1,5 meter bijeenkomsten. Zo lukt het wel!

Met Corona gingen we massaal digitaal. Nu de besmettingen afnemen, kunnen we ook weer live bijeenkomen. Zij het wel met 1,5 meter afstand. Met deze tips lukt het je zeker om interactieve én veilige 1,5 meter-bijeenkomsten te organiseren.

Allereerst, check het CERM, het Covid Event Risk Model* dat de overheid samen met de eventsector opmaakte. Het bijbehorende CERM-protocol geeft nuttige informatie over het coronaproof maken van tal van eventaspecten, zoals benodigde zaalcapaciteit, registratie van deelnemers, looproutes, hygiënemaatregelen,...  Je hebt immers op voorhand goed na te denken over hoe je de deelnemers laat bewegen in de gekozen ruimte(s) voor, tijdens en na je activiteit. 

Overweeg of de live bijeenkomst buiten kan plaatsvinden. Een outdoorevent is een stuk COVID-veiliger omdat virusdruppels minder blijven hangen. Voor de gemeente Alken vervangen we de klassieke participatiebijeenkomst die einde augustus gepland stond, door een participatiemarktje in openlucht op het plein voor de kerk. De deelnemers zullen er in kleine groepjes een vast parcours afleggen langs diverse inspiratiekraampjes. 

Lukt outdoor niet, bereken dan het maximaal aantal deelnemers op basis van de zaalcapaciteit. Je hebt 10 m2 per persoon nodig om veilig te kunnen werken. Grote polyvalente ruimtes of feestzalen zijn het meest aangewezen om in te werken. Let er ook op dat de zaal waarin je pauzeert voldoende groot is om op veilige afstand met elkaar een drankje te nuttigen. 

Richt je zaal op voorhand in. Zet je stoelen op de correcte afstand neer en laat je deelnemers zo veel mogelijk zitten. Dat beperkt in de interactie. Werk je toch staande, plaats dan strepen of bollen op de grond die de juiste afstand aanduiden.

 

Geef deelnemers bij het onthaal meteen mee wat ze voor je activiteit nodig hebben, bijvoorbeeld naambadge, stift, blocnote, post-its, eventueel mondmasker en een klein flesje alcoholgel. Zo kan iedere deelnemer met eigen materiaal werken en beperk je het aantal bewegingen in de ruimte. Door iedere deelnemer een flesje water te geven, vermijd je ook wachtrijen aan de koffiebar. 

Keep it short and simple. Gaat je activiteit binnen door, beperkt dan de duurtijd ervan tot 2 uur of minder. Schrap lange introducties en kom meteen ter zake. Je deelnemers zullen daarover ook niet rouwig zijn;-))

Ga voor interactie in kleine groepjes. Staan er oefeningen op het programma  waarbij interactie nodig is, vorm dan kleine, vaste groepjes. Zo voorkom je dat een eventuele besmetting zich in de hele deelnemersgroep verspreidt. Aarzel niet om de deelnemers te vragen een mondmasker op te zetten als je ziet dat ze bij oefeningen te dicht bij elkaar komen.

Organiseer meerdere lokale activiteiten, als je deelnemers regionaal of landelijk rekruteert. Zo houd je het risico op besmetting lokaal en vermindert het risico op verdere verspreiding na het event. Een goede richtlijn is de 20-kilometer grens: rekruteer mensen die minder dan 20 km van je event wonen.

 

* Het Covid Event Risk Model kan je raadplegen op https://covideventriskmodel.be. Je vindt daar het Covid Event protocol en de Covid event scan.


4 corona-lessen uit 'Het palliatief debat' die ook jou kunnen helpen

De coronacrisis hakte er ook  bij velen hard in, ook bij ons, en zeker voor het Het palliatief  debat, een zeer groot traject dat Levuur uitvoert voor Kom op tegen Kanker, samen met haar partners van De Betrokken Partij.  In dit traject hadden we tientallen live bijeenkomsten op de planning staan die door de lockdown niet meer konden plaatsvinden. 

Alle inspanningen van de voorbije weken om deze bijeenkomsten voor te bereiden leken verloren.
Ons dilemma: ons neerleggen bij de situatie en het project met enkele maanden uitstellen. Of doorzetten en alternatieve, online wegen verkennen. 
We kozen voor het laatste.

Ook in tijden van een lockdown blijven we innoveren en voor democratische continuïteit zorgen. Met reeds ontworpen materiaal, ‘Zoom’ en ‘Bpart Live’ (https://www.treecompany.be/bpart-live/) creëerden we een interactieve en participatieve online aanpak voor groepen van +/- 8 tot 15 personen. Inmiddels vonden er al een 5-tal interactieve gesprekken plaats, met succes. De deelnemers zijn telkens zeer enthousiast.

“Door de gespreksgroep klein te houden kon men in alle rust nadenken en reageren. Ook de interactie in kleine groep om je persoonlijke mening te geven, en ook deze van de andere deelnemers te vernemen, vond ik heel goed. De conclusies waren voor mij toch wel verrassend. Het is duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is!" (Lieve, patiënt)

En dat is ook de VRT niet ontgaan. Zij maakten over Het Palliatief Debat een reportage voor het journaal.

Via deze link kan je ook de reportage van het VRT journaal over deze online interactieve gesprekken bekijken.

Het omzetten van offline naar online participatiegesprekken leerden we met vallen en opstaan.
We delen graag onze 4 corona-lessen met jou.

 1. Alles went, zelfs een online gesprek
  Niemand kon eraan ontsnappen. Waar online vergaderen tot 15 maart de uitzondering op de regel was, ging heel de bevolking verplicht aan het Smartschoolen, Zoomen, Teamen, Skypen…. En het effect hiervan sijpelt door in een online participatieve bijeenkomst (want zeg nooit ‘online meeting’ tegen een ‘online participatieve bijeenkomst’). Waar deelnemers begin april nog onwennig achter hun camera zaten en zich een houding zochten, is dit effect midden mei bijna volledig verdwenen. We zijn met z’n allen duidelijk meer ‘into online’.
 2. Werk in kleine groepjes, dat creëert energie
  Met sommige tools, zoals Zoom, kan je met enkele klikken grote groepen eenvoudig in kleinere ‘break-out rooms’ opdelen.  Maak hiervan gebruik.  Met 3 à 4 mensen in een break-out room verandert de virtuele gesprekstafel bijna in een echte tafel, met geanimeerde gesprekken tot gevolg.  Want anders dan in grotere groepen, zijn virtuele gespreksregels bij kleine groepjes niet nodig.
 3. Geef mensen de kans om zich voor te bereiden
  Dialogeren in een online omgeving is een beetje zoals een nieuwe taal leren. Geef deelnemers de kans om zich voor te bereiden. Stuur vooraf een mail met basisinformatie of een korte instructievideo. Vraag deelnemers eventueel om inhoudelijk materiaal door te nemen. Voor Het palliatief debat vroegen we de deelnemers om op de website alvast de vijf verhalen te lezen waaraan we het gesprek ophangen.
 4. Zorg voor een inhoudelijke én technische begeleider
  Net zoals bij live bijeenkomsten moet je als gesprekleider kunnen focussen op wat er inhoudelijk gezegd wordt en hoe de groepsdynamiek zit. Tegelijkertijd ook nog eens de opdeling in kleinere groepjes organiseren, een poll lanceren, de slides bedienen… is onbegonnen werk.  Voor een goed verloop van een online participatieve sessie heb je dus een ‘technisch’ co-begeleider nodig.

We verzamelden nog meer tips voor een goed verloop van online participatieve sessie en schreven ze uit in een klein, mooi vormgegeven mini-gidsje, samen met onze partners van De Betrokken Partij.  Je kan het hier downloaden.


Leuven 2030: livestreamen als alternatief voor brainstorms

Leuven 2030 plande dit voorjaar een pak live brainstorms. Corona dwong ons tot een online alternatief. We bedachten een wekelijkse #klimaatpraat die we live uitzonden via Facebook en Instagram. Gedurende verschillende weken interviewden we zeer fijne en interessante mensen die een link hebben met Leuven 2030, rond het klimaat en andere zaken.

Livestreamen kan eenvoudig én impactvol zijn.

Hierbij 6 tips om je impact te vergroten via livestreams.

 1.       Via (betalende) tools zoals ZOOM webinar kan je makkelijk livestreamen naar je sociale media.
 2.       Kondig het event aan via Facebook-events en verspreid dit via alle mogelijke accounts.
 3.       Verwerk de inhoud van de livestream achteraf in (verkorte) YouTubefilmpjes of korte foto-quotes.
 4.       Zorg voor een moderator die de chat stimuleert en opvolgt.
 5.       Nieuwswaardig onderwerp? Informeer de pers en werk hierrond een aanpak uit.
 6.       Denk na wie je vraagt als spreker. Als iemand over jou of je topic spreekt, groeit eigenaarschap.

Herbekijk hier alvast de interessante gesprekken die we de voorbije weken hadden met burgemeester Ridouani, vicerector Gerard Govers, Leuven2030-coördinator Katrien Rycken, Green Deal-expert Said El Khadraoui, Low Impact Man Steven Vroman, Maakbarvrouw Magda Peeters en nog vele anderen.

Voor meer informatie over dit project, contacteer Ewoud Monbaliu (ewoud@levuur.be).


Werkateliers voor Ringpark Groene Vesten: online gaat ook!

Binnen het grotere overkappingsproject van de Ring van Antwerpen, begeleidt Levuur (als deel van het consortium BUUR-Latz-Greisch-S333) de participatie van het leefbaarheidsproject ‘Ringpark Groene Vesten’. Voor de zone van het Zuidstation tot aan de tuinwijk van Borgerhout (nabij het gebied Rivierenhof Deurne), een gebied van zo’n 450 voetbalvelden groot, zoekt AG Vespa (stad Antwerpen) naar een meer leefbare invulling. En daarvoor zijn met verschillende types stakeholders verschillende soorten gesprekken nodig. Eén daarvan zijn de werkateliers. Daarin houden we, per zone, op maandelijkse basis gesprekken met steeds dezelfde groep van 30 gelote omwonenden, ‘Vestenbouwers’. Zij gaan participatief meebouwen aan de Vesten, op basis van voortschrijdend inzicht. Ons eerste werkatelier stond gepland op 20 april, in volle quarantaineperiode dus. Fysiek afspreken was onmogelijk.

Om toch voortgang te kunnen maken - de deadlines voor de ontwerpers verschuiven namelijk niet - organiseren we deze sessie via Zoom. De aanpak voor zoiets bleek heel strak te moeten zijn.

Omdat de Vestenbouwers 30 volstrekt onbekenden voor elkaar zijn, met een leeftijd van 21 tot 71 jaar, zouden we in real life gestart zijn met een kennismakings- en check-in moment. Dat kon uiteraard niet. Daarom hebben we hen op voorhand online (Google Forms) een kennismakingsfiche laten invullen zodat ze al eens konden kijken wie hun nieuwe ‘collega’s’ zijn. Ook een test Zoom voor nieuwe gebruikers, bleek geen overbodige luxe: het zorgde ervoor dat we tijdens onze eerste sessie van het Werkatelier geen technische problemen kenden.
Tijdens de Zoom kregen de Vestenbouwers eerst een inkijk in de huidige stand van zaken van het project via een plenaire presentatie. Daarna gingen ze met elkaar in gesprek rond 3 vragen in 3 break-out rooms. Dit resulteerde in gerichte input waar de ontwerpers opnieuw verder mee aan de slag kunnen.

Afbakening zone Ringpark Groene Vesten

 

Wat hebben we uit deze sessie geleerd:

 1. Een goede voorbereiding is key! Een strikt draaiboek, waar ook een technisch luik aan verbonden is (op welke functie druk je wanneer) en een (technische) dry-run doen, voorkomt veel problemen tijdens de eigenlijke sessie.
 2. Breng iedereen gelijk aan de start door een test-Zoom te houden. Daarin kan iedereen de techniek onder de knie krijgen en al eens kan ‘snuffelen’ aan de applicatie.
 3. Zet je deelnemers standaard op ‘mute’ om de echo’s en het door elkaar praten te verhelpen.
 4. Houd je een presentatie, maak die dan kort, bondig en begrijpelijk: deelnemers kunnen niet zo snel vragen stellen online.
 5. Maak optimaal gebruik van de chatfunctie. Als deelnemers tijdens presentaties vragen hebben, kunnen ze steeds via de chat deze al stellen.  Alle leden van het ontwerpteam / kernteam / van de organisatie houden die mee in de gaten en antwoorden zonder dat de deelnemer moet interveniëren en zonder dat de presentator is afgeleid.
 6. Zorg dat je in elke break-out room ook een verslaggever hebt, die real life (eventueel met share screen) noteert wat gezegd is.
 7. Overweeg asynchrone participatie. Online sessies zijn standaard korter dan de offline versie (lees ook ons artikel over online vermoeidheid). Daardoor is misschien alles niet gezegd . Met asynchrone participatie kan je deelnemers verder laten participeren via bijvoorbeeld een online platform waarop iedereen individueel nog kan aanvullen.

Voor ons was het een geslaagde bijeenkomst. En ook de Vestenbouwers zelf waren heel positief over dit eerste experiment. Wij gaan alvast verder om ook de komende werkateliers online vorm te geven.

Danny De Landtsheer (Vestenbouwer) reageerde nadien: “Chapeau voor de organisatie van de meeting! Het lijkt me geen sinecure te zijn om dit met 30+ deelnemers in goede banen te leiden. Dit kan alleen maar omdat jullie het goed hebben voorbereid en tijdens de meeting de teugels strak genoeg in handen hebben gehouden zonder al te veel het gevoel te geven dat er geen ruimte was voor inspraak.”

Wil je meer informatie over dit project? Contacteer dan Greet Indesteege (greet@levuur.be).


Levuur ondersteunt de gemeente Overijse naar gedragen keuzes voor het meerjarenplan

Levuur heeft in de loop van 2019 de gemeente Overijse begeleid in het participatieve luik ter voorbereiding van het Meerjarenplan.

Daarvoor zijn in eerste instantie in de zes dorpen van Overijse toekomsttafels met burgers georganiseerd. Alle geïnteresseerde burgers konden hieraan deelnemen. De burgers die we niet konden bereiken via de participatie avonden werden via alternatieve methoden bereikt via bijvoorbeeld 'file-interviews' waarbij leden van het college, en zelfs de burgemeester, al liftend burgers interviewden over hun dromen.

Na het dromen, gingen we op zoek naar mogelijke acties om die dromen te kunnen vervullen. Hiervoor werd een on-line participatieplatform gebruikt, maar werden eveneens mensen bevraagd op lokale evenementen. Resultaat is een gedragen meerjarenplan en de intentie om nog vaker participatief met burgers aan de slag te gaan!

'De wakkere burger' schreef er een mooi artikel over.

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [320.98 KB]


Uniek participatie-experiment. Gemeenteraad breidt uit met burgerpanel van 50 Mechelaars

Stad Mechelen richt via een systeem van loting een burgerpanel op van 50 Mechelaars. Het burgerpanel komt samen om relevante thema’s en grote dossiers te bespreken en aanbevelingen te formuleren. Dat gebeurt onder begeleiding van en in nauwe samenwerking met de leden van de verschillende raadscommissies. Dit project is één van de vijf lokale proeftuinen die Levuur begeleidt in opdracht van het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid, met als doel de gemeenteraad meer participatief te maken.

“Mechelen neemt haar pioniersrol op. We bouwen onze stad verder uit tot participatielabo. Met de installatie van een burgerpanel lanceren we een unieke proeftuin in Vlaanderen”, zegt schepen van Participatie Patrick Princen. Gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier vult aan: “Het burgerpanel bestaat uit 50 Mechelaars die alle inwoners vertegenwoordigen. Zij krijgen de kans om het beleid in Mechelen mee vorm te geven. Het panel zal zich buigen over Mechelse thema’s die zowel door het panel zelf als door de gemeenteraad op de agenda gezet kunnen worden.”

Proeftuin in drie fases

De proeftuin verloopt in drie fases: het bepalen van het thema, het loten van de 50 Mechelaars en ten slotte de eigenlijke discussie van het panel en terugkoppeling naar de gemeenteraad.

Fase 1 is bijna afgerond. Eind december wordt het thema en de concrete vraagstelling voor het burgerpanel bepaald. Voor de proeftuin werken we met een menukaart van 14 thema’s: vijf daarvan worden aangereikt via De Grond Der Dingen en negen thema’s worden aangereikt door de negen verschillende gemeenteraadscommissies. De keuze van het uiteindelijke thema gebeurt door het schepencollege in overleg met de voorzitters van de commissies.

Fase 2 is gepland voor begin januari. De loting gebeurt volgens een wetenschappelijke methode waarbij eerst een willekeurige steekproef wordt getrokken uit het bevolkingsregister van 5000 Mechelaars. Zij krijgen allemaal een brief met de vraag of ze zouden willen deelnemen aan het burgerpanel. De stad hoopt op zoveel mogelijk reacties. Uit die reacties wordt immers de uiteindelijke groep van 50 Mechelaars samengesteld, representatief voor de bevolking. Er wordt onder meer rekening gehouden met gender, leeftijd, opleiding, diversiteit en de spreiding tussen centrum, wijken en dorpen.

Schepen Patrick Princen: “Deze fase is heel spannend. Elke Mechelaar komt in aanmerking om begin januari een brief van de stad te krijgen. Bij 5000 Mechelaars zal dat uiteindelijk het geval zijn. Vergelijk het met de gouden wikkel van Willy Wonka uit het boek Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl. We hopen op zo veel mogelijk aanmeldingen, zodat we uiteindelijk een evenwichtig panel van 50 Mechelaars kunnen samenstellen.”

Fase 3 is dan het effectieve moment van dialoog. Gedurende twee dagen eind april/begin mei 2020 zullen de 50 Mechelaars zich buigen over het gekozen thema. De discussie zal plaatsvinden in het Hof van Busleyden. De perfecte locatie: het stedelijk museum is immers een plek waar dialoog, ontmoeting en verwondering centraal staan. Het burgerpanel zal tijdens de eerste dag vooral ondergedompeld worden in het thema om dan op dag twee vooral te komen tot een mening en aanbevelingen met betrekking tot het thema. Het experiment eindigt met een bespreking in de betrokken raadscommissie en een terugkoppeling en besluit door het schepencollege en de gemeenteraad.

Deliberatieve democratie

“De dialoog tussen het burgerpanel en de gemeenteraad is een belangrijk onderdeel van de proeftuin”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier. “Het burgerpanel heeft namelijk twee belangrijke doelen. Enerzijds thema’s die leven bij de Mechelaar op de politieke agenda zetten en anderzijds feedback geven op thema’s die door de gemeenteraad op de agenda zijn gezet.”

Wanneer een thema gekozen is, zal er een nauwe samenwerking zijn tussen het burgerpanel en de raadscommissie waar het thema toe behoort. Stel dat er rond groenbeheer wordt gedebatteerd dan zal de commissie van schepen Patrick Princen met voorzitter Jan Verbergt in actie komen.

Stad Mechelen laat zich inspireren door de Burgerraad in Oost-België. Dit baseerde zich op de bevindingen van het G1000-experiment. Levuur stond indertijd in voor de procesbegeleiding van de G1000 en is dan ook blij de resultaten van dit deliberatief model verder te mogen uitzaaien.

Lees ook: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/25/burgerpanel-moet-kloof-tussen-burger-en-bestuur-in-mechelen-verk/


Verslag Boekvoorstelling 'De participatieve Omslag'

Op 24 oktober 2019 stelden Filip De Rynck en Levuur-collega Stef Steyaert in een vol Kaaitheater hun boek ‘De Participatieve Omslag’. Kon u er niet bij zijn? Hieronder krijgt u helder beeld dankzij dit goedgeschreven verslag van Stefaan Segaert, medewerker bij Vormingplus Waas-en-Dender.

Democratie in Vlaanderen. Veelkoppig, supergelaagd en chaotisch

We zijn met vijf collega’s van Vormingplus Waas-en-Dender  naar het Kaaitheater afgezakt. Burgerschap wordt een belangrijke lijn in ons komende beleidsplan en dus is de studiedag ‘De Participatieve Omslag’ met stip genoteerd. De investering is de moeite waard zal snel blijken.

Met Ridouani in de helikopter

Mohamed Ridouani, burgervader van Leuven opent met uitzoomende inzichten én met het ter sprake brengen van de Leuvense realiteit. Voortbouwend op het kruispunt van Gramsci wijst hij op de russificatie van het westen, na Jeltsin heeft Rusland een extreme vorm van relativisme geëxporteerd. Elk zijn waarheid en feiten doen er niet toe.

Wat werkt er in Leuven en wat niet? Aan de woorden van Ridouani heb je meteen door dat hier een volbloeddemocraat staat, misschien wel één van de meest intelligente en visionaire burgemeesters van Vlaanderen.

Zijn we in staat om samen te werken? Hoe kunnen we de kracht van het samenwerken terug uitvinden? Hoe kunnen we inwoners maximaal het gevoel geven dat men er toe doet? In Leuven is er resoluut voor gekozen om in de wijken aan de slag te gaan.  Over betekenis hebben als burger: we hebben nood aan grotere verhalen. (Met Rik Pinxten zou ik hier zelf aan toevoegen: verhalen van interdependentie, waarin we dus onze onderlinge afhankelijkheid ook mondiaal op het spoor komen). Ridouani breekt ook een lans voor verbonden leiderschap in de sterke overtuiging dat het kan leiden tot sterk resultaat. En in de geest van het nieuwste boek van Rutger Bregman: we zijn altijd tot samenwerking in staat geweest. Of zoals Dirk Holemans het deze week in Lokeren formuleerde: de homo cooperans is springlevend in de commons.

Als De Rynck zijn inzichten deelt buig ik graag het hoofd

Filip De Rynck neemt over. Met zijn enorme rugzak aan inzichten, zijn gortdroge en tegelijk geestige humor en zijn no nonsense gedachten hang ik meteen aan zijn lippen. Hij loopt met de 200 deelnemers door het boek.

Wat De Rynck fascineert: wat gebeurt er na het doven van de camera’s, na de verkiezingen? Het publieke debat is immer zoveel ruimer dan het partijpolitieke debat. Er wordt nu nogal denigrerend gedaan over de Dorpsstraat.  Maar we moeten het lokale niet langer laten samenvallen met het plaatselijke. Het lokale is zoveel meer. Ringland zegt veel over hoe burgers in steden over de hele wereld naar mobiliteit en gezondheid kijken. Daar zou ook het Vlaamse niveau zich meer mee moeten verhouden.

Er is ook zoiets als de politiek van het dagelijkse leven. Burgers die zich rond erfgoed organiseren, patiënten die participeren rond geestelijke gezondheidszorg … het is een dimensie die haast nooit ter sprake komt als we het over democratie hebben.
Zeer mooi noemt De Rynck de demoi  “plaatsen van verdichting van discussies” (het is haast poëzie) en die plaatsen zitten zowel binnen als buiten de formele instituties. Als duidelijk voorbeeld: één welgemaakt maar tegelijk krakkemikkig filmpje in slachthuizen doet een publiek debat losbarsten over dierenwelzijn en industriële vee- en kippenteelt.

Een andere vaststelling: veel deskundigen zijn veel deskundiger dan beleidsmakers. Dat is geen schande, maar het maakt de nood aan een horizontalere democratie wel scherp zichtbaar.

Nood aan genuanceerde frames over democratie

De Rynck is ook een academicus die komaf maakt met gepolariseerde frames en dat is voor mij één van de redenen waarom ik een fan ben van zijn inzichten. Eén van die schema’s zijn de goede burgers en de malafide bestuurders of de lamme ambtenaren. Veel genuanceerder en dichter bij de werkelijkheid is het om te kijken naar een golf van participatiever werken binnen de representatieve democratie en dat gaat met wringen en schuren (het werkwoord zal nog vaak vallen deze namiddag) gepaard. Soms is het schitterend om er naar te kijken en soms schittert het niet …

We moeten ook af van het idee dat politiek romantisch zou zijn of iets in evenwicht zou zijn. Nee, het is een hard spel en het gaat over macht. En ook de representatieve politiek is volop in beweging en vol twijfel. Laten we dat rauwe en ruwe wat meer noemen.

De overheid is geen monolithisch blok. We weten trouwens amper wat politici overdag doen. En ook burgers zijn vaak niet met het algemeen belang bezig maar met de verzuchtingen van hun straat of wijk of specifieke thema.

Over de tussenruimte

Wat gebeurt er in de tussenruimte? Het is nieuw lexicon die in het Kaaitheater ‘gestalt’ krijgt om het therapeutisch te kaderen. De tussenruimte bestaat uit hybride commons (ze zijn niet 100% burgergedreven en soms worden ze door overheden verstandig gefaciliteerd). En niet alle burgerinitiatieven zijn een lang leven beschoren, ook de levensduur is interessant om te bestuderen. Waarom slagen  burgerinitiatieven erin om succesvol te zijn en andere niet? De case van Leuven 2030 (over een lokale duurzame voedselstrategie) is een arrangement, noem het een verstandshuwelijk. Mijn prof van sociologie in de IPSOC Stefaan Lievens zei ooit: als ge altijd of nooit ruzie hebt met uw lief, maak het af. Een heel klein beetje oorlog is soms beter wisten ze aan de Noordkaap. Leuven 2030 moeten we dan ook leren zien als een beweging van actoren met heel veel verschillende rollen.
Door de lange academische ervaring van De Rynck–is dit boek een soort testament?-  kan er ook over de langere termijn geobserveerd worden. De professionalisering van het ambtelijk apparaat is een realiteit. Dertig jaar geleden waren de secretaris en de ontvanger de ambtenaren met de kennis, stadhuizen zijn sindsdien onherkenbaar veranderd.

Uitdagingen voor het middenveld

Natuurlijk moeten we het ook over de positie van het maatschappelijk middenveld hebben. In Vlaanderen is er een rijke historiek maar het middenveld staat wel onder druk. Er zijn veel vragen die het middenveld ook aan zichzelf moet stellen: waarom is het zo weinig divers? Hoeveel ruimte krijgen nieuwe spelers? Hoe dicht moet de overheid bij dat middenveld staan? Is het onderscheid tussen oud en nieuw middenveld nog wel relevant? Kunnen we de burgerlijke ongehoorzaamheid bestuderen, niet alleen via Extinction Rebellion maar ook de parallellen met Chili en Libanon zien?

Andere vragen met een meer metaperspectief:  we kiezen wel mensen maar wat kunnen die nog? Waar zit de macht?

Slotpleidooi van de auteurs

Waar pleiten de auteurs van het boek voor?
1. Laat de overheid participatie-initiatieven nemen, maar zorg dat de traagheid voldoende kansen krijgt. Goede participatie zal traag of niet zijn?
2. Heb aandacht voor het street level- niveau
3. Er moet veel meer aandacht komen voor de regie van de participatieprocessen
4. Een sterke rol van de volksvertegenwoordigers in die tussenruimtes of in de arrangementen

Werktafels

De zaal splitst zich op. Ik kom terecht in een cluster over de doe het zelf-democratie. Er is een sterk verhaal van Doucheflux uit Brussel. Een dagcentrum in Anderlecht voor thuislozen met een hele brede werking. Gestart vanuit artiesten maar intussen een werking die het thema van dak- en thuisloosheid wil politiseren. Dat wil zeggen: het in de publieke arena brengen, lastige vragen stellen, overheden en bedrijven en ook de sociale voorzieningen erop aanspreken. Desnoods roepen! Indrukwekkend hoe een burgerinitiatief is uitgegroeid tot een erg relevante praktijk voor de meest kwetsbare burgers en hoe die burgers die met extreme uitsluiting worden geconfronteerd ook betrokken worden in een radioprogramma, in het organiseren van een sportwedstrijd, in het kiezen van de douchefaciliteiten … respect! En een wake up call om dak-en thuisloosheid nooit te banaliseren.

Eindreflecties uit de ateliers

Er zijn door de organisatoren ‘journalisten’ of ‘scherpe observatoren’ aangeduid die als alerte vliegen aan de zijkant de vele gesprekken hebben gevolgd. En nu verslag op het grote podium uitbrengen.

Gie van den Eeckhout onthoudt: hoe ga je groepen betrekken die je veel minder hoort en moet je rond elke kwestie altijd alle groepen beluisteren en betrekken? Wees alert voor diversiteit in je methodische aanpak en je communicatie. Zijn de rollen scherp afgebakend of staan veel spelers op kruispunten die niet zo afgebakend zijn? Gie houdt ook een pleidooi om experimenteerruimte op te zoeken.

Elke Plovie is een ontzettend schrandere en energieke dame: doet het woord doedemocratie niet wat oneer aan, veel doegerichte praktijken maken kwesties ook politiek, let dus op met woorden die reduceren. Een vaststelling die blijft: veel burgerinitiatieven zijn zeer kwetsbaar, hoe kunnen we ze voldoende sterk maken? Hoe dagen burgerinitiatieven de lokale overheid uit? Stadhuizen zijn vaak nog te verkokerd en burgerinitiatieven zijn meestal praktijken die de schotten overstijgen en doorbreken. Elke lanceert het begrip van de ‘democratische professional’. Hij/zij/o slaagt erin om voldoende leefwereldperspectief van kwetsbare groepen in te brengen en tegenspraak te organiseren.

Fred D’Hont uit de rijke Socius-stal met een wiki aan praktijken om achterover te vallen: heel veel processen binnen praktijken van democratie kennen een open einde, vaak zijn conflicten in de samenleving de aanleiding . Hoe kunnen we contexten creëren waarin het nieuwe WIJ kan ontstaan? Of je nu bedrijfsleider of politieker of ambtenaar of activist bent: spreek iedereen aan op zijn rol als burger en als lid van de samenleving. Zoiets werkt verbindend en zorgt voor gedeelde grond waarop je kan zaaien.

Fatima Yassin werkt bij de VDAB.  Ik ken haar niet maar wat ze zegt is erg relevant. Ze nam een bad met de deelnemers rond cocreatie. Durven eigen denkkaders opzijzetten. Samen groeien op vlak van participatie vanuit gelijkwaardigheid. Kijken naar wat werkt en niet werkt. Niet mordicus aan een model vasthangen. Heb oog voor de kleine initiatieven in de marge van de projecten, naast het podium, de gesprekken aan de afwasbak dus, ze zijn deel van het project. Geef de burger tijd, geef hem ruimte maar forceer niet, volg de flow.

Wim Dries is een andere burgervader, uit Genk en voorzitter van de VVSG. Hij erkent dat mensen allemaal betrekken in een mijnstad als Genk een enorme uitdaging is. Maar dat er veel gedeeld wordt in de tussenruimtes is zonneklaar. Dries pleit voor ‘practice what you preach’, het creëren van veilige ruimtes, dingen ook buiten de georganiseerde kaders laten dobberen, we hebben de neiging als overheid om alles altijd in structuren te gieten. Het nieuwe WIJ is iets van samen, er zijn politici die uit zijn op claimen steekt Dries de hand in eigen boezem. Zijn we niet teveel op consensus gericht? Laat het maar wat schuren, wees niet geobsedeerd door te snel te willen ontmijnen.

Sofie Marien zet een kers op een interessante taart

Marien is verbonden aan de KUL. Ze heeft het boek grondig gelezen. Ze formuleert de laatste woorden ‘on stage’. Het is een lange namiddag zonder pauze en toch krijgt ze de aandacht van de zaal. Il faut le faire …

Haar wijsheden op een rijtje:
1. Staar je niet blind op één model. Democratische modellen bestaan niet. Er is van alles bezig en veel daarvan is hybride.
2. Democratie is zoveel ruimer dan verkiezingen.
3. Ga niet alle heil verwachten van één activiteit. Daarmee ga je gegarandeerd struikelen.
4. Let op met torenhoge verwachtingen. Alsof praktijken van democratie volledig zouden kunnen zijn of op alle vlakken goed scoren. Laten we de ideale maatstaf loslaten.
5. Vaststelling dat de verwachtingen naar initiatieven vaak heel ongelijk zijn. Voor nieuwe initiatieven wordt de lat soms torenhoog gelegd. Temper je eigen verwachtingen en die van anderen. Maan aan tot realisme.
6. Als alternatief denkkader stelt de professor voor om te denken vanuit: wat willen we oplossen? En hoe willen we dat doen? Al snel zal blijken dat er een samenspel van praktijken nodig is. Dat er niet één praktijk alles kan dragen.
7. Er is nog altijd een sterk geloof in de democratie maar veel onvrede met het functioneren ervan. Participatie kan alvast helpen om onvrede te keren, om de demoi te versterken.

Stefaan Segaert

 

Persartikelen naar aanleiding van de boeklancering

Interview Filip De Rynck in De Standaard: 'Soms is het beter dat er even geen consensus is' (Plusartikel)

Interview Stef Steyaert op website VVSG: 'Zoek de vrije zone op en maak samen de samenleving'