Werk met de stadsgemeenschap aan een voedselstrategie voor Leuven

Vragen aan Levuur


Schrijf op basis van input van een breed en divers samengesteld stakeholderveld van zowel individuele Leuvenaars als alle mogelijke betrokken organisaties (zowel de zeer klassieke (Boerenbond, HoReCA, KULeuven,… als de ‘alternatieve’) een omvattende voedselstrategie voor de stad Leuven. Zorg hierbij voor voldoende actiegerichtheid en eigenaarschap van deze stakeholders.

Wie werd betrokken?


We liepen dit proces zowel met burgers als alle mogelijke betrokken Leuvense organisaties. In het totaal werkten 120 burgers en een 80-tal organisaties mee aan het traject.

Levuur trok het proces samen met Rikolto (voormalige Vredeseilanden), Leuven2030 en de faculteit Bio-ingenieurs van KULeuven. Een stuurgroep met daarin afgevaardigden van Stad Leuven, Boerenbond, een CSA-boer, de KULeuven en RISO Vlaams-Brabant, stuurden het project mee aan.

Aanpak


Via 3 opeenvolgende stakeholdersbijeenkomsten werd de voedselstrategie uitgewerkt qua strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, acties. De kerngroep schreef uit. In juni 2018 stelden we de voedselstrategie voor aan een breed publiek.

Impact


Op het terrein kwamen al snel fundamentele zaken in beweging. Zo maakte het studentenrestaurant Alma haar grootste vestiging (Alma II) 100% vegetarisch en seizoensgebonden. In de opmaak naar het nieuwe bestuursakkoord werden de strategische lijnen uit de voedselstrategie opgenomen in het bestuursakkoord.