Samen naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek

Vragen aan Levuur


Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Kerkebeek en de andere waterlopen die door Zedelgem en Sint-Michiels Brugge stromen. Te meer omdat we door de klimaatopwarming geen idee hebben wat er op ons afkomt. De laatste jaren is er al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen. Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Het gemeentebestuur van Zedelgem, Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid ondertekenden een charter waarmee ze zich engageerden om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico kunnen verminderen. Maar de overheid kan dat alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken. En dat was meteen de insteek van dit project. Alle stakeholders bereiken en betrekken en samen onderzoeken op welke manier we overstromingen en de gevolgen ervan kunnen beperken. Het resultaat moest worden vastgelegd in een riviercontract voor de Kerkebeek.

Wie werd betrokken?


Iedereen die op lokaal vlak betrokken is bij de overstromingsproblematiek

Aanpak


Een stuurgroep met betrokken overheidspartners werd uitgebreid met enkele ‘private’ partners, zoals burgers, architecten, mensen uit verenigingen… Door middel van een aantal kleine en grote stakeholdersfora kwamen we tor concrete actiepunten die uiteindelijk in het riviercontract terecht kwamen. Er werd ook online met de stakeholders gewerkt: in een eerste stap konden stakeholders meedoen aan een test om te bekijken hoe groot het risico voor de eigen woning, bedrijf was voor overstroming. In een volgende fase konden ze ideeën posten over de manier waarom het probleem kon vermeden of verlicht worden.

Impact


Het riviercontract met meer dan 50 maatregelen ligt er. Daarnaast heeft het project -hoewel het hoogtepunt van het project zich afspeelde in een tijd van uiterste droogte- heel wat mensen bewust(er) gemaakt van het feit dat men op deze plek steeds alert zal moeten zijn voor mogelijke wateroverlast.