Zet participatieve bakens uit voor het Trage Wegen-beleid

Vragen aan Levuur


De provincie Vlaams-Brabant wou haar gemeenten ondersteunen bij het opstellen van een actieplan voor hun Trage Wegen. Niet gestuurd vanuit het college of de gemeentelijke administratie, maar in een participatief project waarbij mandatarissen, ambtenaren en bevolking samen aan de tekentafel gingen zitten om samen een goed plan uit te denken.

Wie werd betrokken?


Rechtstreeks: lokale besturen die werken aan het plaatselijke trage wegenbeleid.

Onrechtstreeks: de lokale betrokken stakeholders.

Aanpak


We selecteerde twee pilootgemeenten (Steenokkerzeel en Linter) om hen te ondersteunen bij de opmaak van hun toekomstplan voor de trage wegen. Beide gemeenten hadden een volledige inventaris van al hun trage wegen. Met de hulp van heel wat vrijwilligers brachten ze alle trage wegen van hun grondgebied in kaart en noteerden ze gedetailleerd wat de staat van de trage weg was.

Samen met de inwoners bekeken we in enkele samenkomsten wat ze verwachten van trage wegen. We stelden doelstellingen voor het tragewegenplan op en werkten we een actieplan uit dat jaar na jaar beschrijft van welke wegjes de gemeente werk zal maken. De prioriteiten werden samen met de bevolking vastgelegd.

Impact


Het resultaat? Een tragewegennetwerk en een realistisch gedragen  actieplan dat stap voor stap gerealiseerd zal worden door de gemeenten, maar waarin ook burgers een actieve rol kunnen opnemen.

De participatieve methodiek die we in deze pilootgemeenten testen, werd in een volgende fase verspreid onder alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen.
Dit werk- en inspiratieboek is bedoeld voor ambtenaren en mandatarissen van lokale overheden die een tragewegenplan willen opstellen voor het grondgebied van hun gemeente of stad en die daarbij hun bevolking intensief willen betrekken.