Ontwerp een toekomstvisie voor Duaal Leren

Vragen aan Levuur


Het ‘decreet tot regeling van bepaalde aspecten van de alternerende opleidingen’, voorzag in de oprichting van een Vlaamse Partnerschap en 15 sectorale partnerschappen, waarin alle relevante werk- en onderwijspartners zetelen. Na de voorbije twee jaar hard gewerkt te hebben aan heel wat concrete maatregelen en initiatieven, is het partnerschap toe aan de opmaak van een langetermijnvisie voor Duaal Leren, met een antwoord op vragen als ‘Waar willen we staan binnen 10 jaar?’ en ‘Waar willen we op afgerekend worden?’.

Wie werd betrokken?


Organisaties die deelnemen aan het participatietraject zijn ABVV, ACV, AGODI, Boerenbond, Katholiek Onderwijs, Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Steinerscholen, Syntra, UNIZO, VDAB, VERSO.net, VOKA

Aanpak


Het basisingrediënt om dit traject op te starten vormde een visieoefening met alle leden van het Vlaams partnerschap, gedurende 48u op een rustige locatie. Op de eerste avond maakten partners met elkaar kennis door middel van een stellingenspel. De eerste volledige dag werd volledig besteed aan het vormgeven van een toekomstbeeld ‘het nieuwe normaal’, waarbij de dag werd afgesloten met het pitchen van de verschillende ambities. Op de tweede dag werd hard gewerkt aan de te zetten stappen en concrete acties.

Impact


De deelnemers ontwierpen samen een gedeeld toekomstbeeld, met concrete ambities en mogelijke acties om deze ambities te realiseren. Ook was er de bereidheid om binnen de eigen organisatie een ambassadeursrol op te nemen voor een project dat de belangen van de individuele organisaties overstijgt. Naast de concrete resultaten, legde de partners ook als groep een traject af. Uitspraken als ‘als je elkaar leert kennen, is er meer mogelijk’ of ‘we staan vaak dichter bij elkaar dan we denken’, zijn indicaties van een sterk fundament. Deelnemers konden buiten de bestaande kaders denken (de randvoorwaarden en decretale bepalingen bleven grotendeels op de achtergrond), konden zich verbinden met een gedeeld toekomstbeeld en er bleek grote eensgezindheid over de te nemen acties om deze te realiseren. Enkele maanden later werd in een aantal concrete lang aanslepende dossiers ook eindelijk een oplossing gevonden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook deze daadkracht pleit voor het proces dat de groep aflegde.