De tien van Tienen creëert beleving en identiteit

Vragen aan Levuur


De nieuwe bestuursploeg van Tienen, had werk gemaakt van een stevig meerjarenplan. Toch voelde vooral de burgemeester aan dat er nog heel wat te doen was met de ideeën, energie… die er bij burgers leefden; vanuit de overtuiging dat niet alles van ‘bovenaf’ georganiseerd moet worden. Vandaar dat dit project werd opgestart met als even eenvoudig als complex doel: de Tienenaar terug trots en verantwoordelijk maken over de stad.

Wie werd betrokken?


Inwoners van Tienen en vooral dan niet de usual suspects maar de jonge gezinnen die Tienen hebben gevonden als goed bereikbare stad met betaalbare woningen. Heel specifiek speelden ook de jonge Tienenaars (10-jarigen) stilaan een steeds grotere rol in het project

Aanpak


Door middel van Tienenlabs met administratie, bestuur, ‘burgers met initiatief’, ‘burgers met goesting’ en de kinderen kwamen we tot de 10 werken van Tienen. Met deze Tien Werken gingen de Tienenaars aan de slag. Ze stellen hiervoor eigen methodieken en werkvormen voor (homeparty’s, ‘op café, in de bus, babbelboxen, aansluiten bij bestaande activiteiten…).
De boodschap werd verspreid en er ontstonden overal concrete initiatieven rond de 10 werken.
De deelnemers van de labs gaan in gesprek met burgers over de Tien Werken.

Impact


Het project heeft heeft aangetoond dat Tienen helemaal niet alleen de stad is van armoede, leegstand, ‘klagen & zagen’ maar dat er wel degelijk een groep mensen aanwezig is, die vanuit een positieve en constructieve houding mee het verschil willen maken. Het was fijn om te zien dat die mensen uit de verscheidene doelgroepen kwamen: bedrijfsleiders, wijkwerkers, inwijkelingen, administratie, jeugd…

Dit traject leidde tot nieuwe publieken, acties en structuren.

  • Nieuwe publieken; het was de uitdrukkelijke vraag van de stad om de ‘andere’ Tienenaar te bereiken; men ‘had weet’ van de vele nieuwkomers, jonge gezinnen die voorlopig niet betrokken geraakten. De Tien heeft daar verandering in gebracht.
  • Nieuwe acties: Kleine acties in wijken en straten maar ook grote stadsbrede events
  • Nieuwe structuren: De Tien is een concept; binnen dit concept wordt er creatief nagedacht over de manier waarop de stad een boost kan krijgen

Dit traject werd door Kortom beloond met hun jaarlijkse Prijs voor beste overheidscommunicatie.