Participatie-expertise in huis brengen

Vragen aan Levuur


Breng diverse stadsambtenaren van diverse diensten die dagelijks met participatie te maken hebben samen tot een interne expertisepool waardoor van binnenuit de stad meer, beter en professioneler gaat co-creëren en participatieprocessen opzet.

Wie werd betrokken?


Levuur ging aan de slag met zes stadsmedewerkers die actief zijn rond participatie. Indirect reikten we zo uit alle stadsmedewerkers en bij uitbreiding ook de inwoners van Eeklo.

Aanpak


Gedurende tien maanden kwamen de zes ambtenaren maandelijks samen. Telkens bespraken we een inhoudelijk & theoretisch luik, en koppelden dit aan dagelijkse concrete problemen, vragen, uitdagingen, projecten van elk van de medewerkers van de expertisepool.

Impact


De zes medewerkers vormen nu samen een interne en sterk geprofessionaliseerde expertisepool mét meer gewicht richting Managementteam en het College. Ze bouwen op elkaar, versterken elkaar, voelen zich zekerder en doen aan intervisie. Binnen het bestuur wordt participatie serieus genomen en niet meer rap tussendoor genomen of geprobeerd in het bakje van iemand anders te duwen. Elke afdeling heeft nu een eigen medewerker in huis. Intern is men meer alert voor co-creatie en participatie, en vangt men signalen uit de bevolking makkelijker op…