Een blauwdruk voor een mobiliteitsplan vanuit participatie

Vragen aan Levuur


Meerhout kampt al jaren met een alsmaar toenemend doorgaand verkeer dat de gemeente dagelijks doorkruist. Het landelijke en groene karakter van de gemeente gaat hierdoor verloren. Het gemeentebestuur wil doorgedreven beslissingen nemen om het doorgaand verkeer door de dorpskernen te remmen. De gemeente weet ook heel goed dat het hiertoe ook vaak afhankelijk is van andere partners. Er werd ondertussen een mobiliteitsnota opgesteld (interne mobiliteitswerkgroep) waarbij verscheidene scenario’s werden uitgetekend en waarin ook al een keuze voor het scenario ‘leefbaarheid’ werd vooropgesteld. Het gemeentebestuur koos ervoor om de Meerhoutenaren mee te laten denken en input te laten geven over de keuzes die moeten worden gemaakt.

Wie werd betrokken?


Inwoners van Meerhout met accent om schoolgaande jeugd en ouders, middenstand, landbouwers

[vc_testimonial name="Flor Boven" nameclr="#000000" prof="gemeentesecretaris Meerhout" profclr="#000000" image_id="74287"]“Het enthousiasme waarmee Annemie de inwoners van Meerhout rond de tafel kreeg en aan het discussiëren bracht, oversteeg de verwachtingen.” [/vc_testimonial]

Aanpak


Dit proces werd uitgezet op twee sporen: zo was er de projectgroep die bestond uit ambtenaren, een groot deel van het bestuur en enkele experten. Binnen deze groep werd er zowel rond proces, product als procedure gewerkt. En daarnaast waren er de stakeholdersfora waar ‘alle’ stakeholders, dus ook het voltallige bestuur met elkaar in gesprek gingen.

Impact


Het aanvankelijk bedoelde resultaat van dit project werd bereikt, nl. een blauwdruk voor het toekomstige mobiliteitsplan voor Meerhout. Er waren echter enkele zeer interessante ‘bij-effecten’: wanneer het bestuur aanvankelijk dacht vanuit de mindset ‘we zullen de burgers bevragen en dan beslissen wij nadien wel’, heeft dit traject ertoe geleid – en dat had alles te maken met de actieve deelname van de bestuurders in de stakeholdersfora, dat de hele groep samen tot een ‘uitkomst kwam’, het was wat het was en het voelde goed omdat er samen aan gewerkt was… Een ander bijkomend effect was de constatie dat ‘burgers’ veel progressiever denken over mobiliteit dan aanvankelijk gedacht wordt. Zelfs deelnemers die aanvankelijk kwamen voor de eigen straat of voor ‘nog meer wegen in Meerhout, kwamen door dit traject tot bredere inzichten. Ook de input van experten was een rijkdom voor dit traject. En last but nog least: zowat 12 lokale ambtenaren werden opgeleid tot tafelbegeleiders waardoor ze van participatie konden proeven op een praktijkgerichte manier.