Leertraject Duurzame voeding op school

Vragen aan Levuur


Om er voor te zorgen dat tegen 2021 alle West-Vlaamse scholen werken maken van duurzame voeding op school is het nodig de goede praktijken te versterken, op te schalen en te koppelen aan bestaande netwerken.

Wie werd betrokken?


Op basis van de stakeholderanalyse werd gekozen om een leertraject in te richten voor scholen, scholengroepen en lokale besturen omdat ingeschat werd dat zij voor doorbraken kunnen zorgen.

Aanpak


De sessies voor het leertraject werkt Levuur samen met de MOS-begeleiding en Rikolto uit. Ook bij de begeleiding krijgen ze een duidelijke rol toegewezen. Zo kunnen ze gaandeweg zelfstandig nieuwe leertrajecten opzetten, waarbij het het eerste traject als model en leerproces fungeert.

Impact


We zetten de methodieken uit het netwerkatelier in. Deze ondersteunen de deelnemers om rond cases uit de eigen praktijk en rond eigen doelstellingen doorbraken te ontwerpen en realiseren. Zo integreren we in dit leertraject leren en werken.