Bouw met uiteenlopende partijen een gemeenschappelijke visie rond stadsvernieuwing (Stad Leuven)

Vragen aan Levuur


Hertogensite is het laatste grootste stadsvernieuwingsproject binnen de ring van Leuven. Op en rond de ontwikkeling van de site zijn heel wat partijen betrokken. Bedoeling van dit project was om een gemeenschappelijke visie voor heel de site te ontwikkelen waarbinnen elke opdrachtgever/bouwheer zijn ontwikkelingen kon plaatsen.

Wie werd betrokken?


Levuur organiseerde dit proces met de projectontwikkelaar, UZ Leuven, KULeuven, de stad Leuven vanuit verschillende hoedanigheden, Health house, IMEC, een aantal organisaties vanuit de zorg (bv. WGC, apothekersverbond…).

Aanpak


We werkten met een combinatie van 1-op-1 gesprekken met de betrokken stakeholders, uitmondend in een intensieve workshop van een volledige dag om – op basis van de analyse uit de gesprekken – de gemeenschappelijke visie te ontwikkelen.

Impact


Er werd een vrij ambitieuze visie geformuleerd: “de gezondste wijk van Europa”. Om deze visie echt als drager van de ontwikkelingen centraal te plaatsen, is het nodig dat in verdere stappen eigenaarschap en leiderschap groeit.