Bouw met Gent en Garde een lokale voedselstrategie

Vragen aan Levuur


Breng naar analogie met een Food Council ook in Gent een groep relevante stakeholders tot een “beleidsgroep”. Doel is dat die zelf een voedselstrategie dragen en uitvoeren. Hierbij speelt de stad een faciliterende rol (en geen trekkende rol).

Wie werd betrokken?


We werkten met stakeholders die in en rond Gent met landbouw en voeding te maken hebben: Boerenbond, Landelijke Gilden, VELT, EVA vzw, OCMW, lokale sociale economie initiatieven als Trafiek vzw, Universiteit Gent, werkgroep stadslandbouw, andere stadsdiensten enz. Indirect richtten we ons tot alle Gentenaren en spelers rondom Gent waarvoor de stad een hefboom is naar voedselconsumptie en productie.

Aanpak


Na consultatie van stakeholders benoemde het bestuur vijf strategische doelstellingen. Voor de uitwerking wilde men de stakeholders veel actiever betrekken, onder meer door hen de operationele doelstellingen te laten bepalen. Er werd met een kerngroep en een grote groep (de beleidsgroep) gewerkt waarbij kerngroep snelheid pakte en telkens aftoetste bij de grote groep.

Impact


De grote oefening was om van een groep individuen die gewend waren om “hun eigen belang te verdedigen” en naar beleidsgroepsbijeenkomsten vooral kwamen halen (luisteren om mee te pakken naar huis), een interactieve groep te maken die ook brengt, samen meerwaarde creëert en het groter geheel leert te bekijken, open staat om te experimenteren, het eigen gelijk aan de kant te schuiven, open te luisteren om rijker naar huis te gaan. De beleidsgroep van Gent en Garde is op vandaag een plek waar men het oneens mag zijn en elkaar toch blijft vinden/opzoeken, waar vertrouwen heerst die voor/in de stad een hefboom is, initiatieven van onderuit samenbrengt. We zien meer en meer concrete zaken ontstaan.

Als kers op de taart werd Gent en Garde in 2018 met de prijs ‘Transformative Action Award’ van het Europese Sustainable Cities platform. En in december 2019 stond het duurzaam voedselproject terug op het podium. Ditmaal bij de Verenigde naties. Schepen Tine Heyse reageert trots: ‘Ons geheim? Een uitstekende samenwerking met de vele partners die betrokken zijn bij de Gentse voedselstrategie. Samen met hen willen we wereldwijd een voorbeeldrol blijven spelen.’

“Ons geheim van Gent en Garde waarmee we door de Verenigde Naties zijn bekroond? Een uitstekende samenwerking met de vele partners die betrokken zijn bij de Gentse voedselstrategie. Samen met hen willen we wereldwijd een voorbeeldrol blijven spelen.”