Samen werken aan een positieve, respectvolle werkcultuur

Vragen aan Levuur


Het managementteam en de leidinggevenden kozen ervoor om in te zetten op een interne samenwerkingscultuur door open communicatie en participatie. Hoe pakken we dit aan zodat alle medewerkers hierin betrokken worden en onze leidinggevenden leren om zo’n dialoog te begeleiden?

Wie werd betrokken?


Dit traject richtte zich op alle medewerkers en leidinggevenden van de gemeente, ook deze van de buitendiensten.

Aanpak


Tijdens twee dialoogsessies formuleerden de leidinggevenden vier speerpunten waarop ze willen inzetten om in de organisatie te groeien naar een meer positieve, respectvolle samenwerkingscultuur. Rond deze vier speerpunten werd vervolgens een open dialoogronde opgezet met alle medewerkers. Als ondersteuning kregen de leidinggevenden een korte training in het ontwerpen en faciliteren van een participatieve sessie. Een individuele coaching maakte dat er voldoende vertrouwen en deskundigheid was om de sprong te wagen. Twaalf duo’s van leidinggevenden ontwierpen elk een eigen aanpak voor een dialooggesprek met een gemixt groepje van medewerkers. De oogst verwerkten we tot concrete acties en initiatieven.

Impact


Alle leidinggevenden oefenen ‘al doende’ met co-creatie, participatie en dialoog. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijk referentiekader en taal. Zij voelen zich als intern team gesterkt op vlak van procesbegeleiding, van elkaar kunnen leren, met elkaar sparren en ervaringen uitwisselen.