Ontwikkel een gedeelde mobiliteitsvisie voor de dorpsas

Vragen aan Levuur


Toen Levuur aan deze opdracht begon waren er plannen gemaakt voor de heraanleg van het dorpsplein en enkele straten daarrond. Hier ontstond protest tegen door een actiegroep “Olen-Centrum niet geringd”. Zowel het bestuur als de actiegroep gaven niet toe op hun standpunten tot het stadsbestuur de hulp van Levuur inriep nadat de actiegroep een advocaat onder arm had genomen. Levuur speelde hier de rol van bemiddelaar.

Ondertussen zijn we enkele jaren verder en worden de werken momenteel aanbesteed. Omdat het bestuur het gesprek met de burgers wil blijven voeren, werd er beslist om dat te doen vanuit de communicatie die moet gevoerd worden met de burger over de voortgang van de werken. Er werd een communicatiewerkgroep in het leven geroepen die bestaat uit een boeiende mix van de verscheidene betrokken doelgroep. De werkgroep werkt de communicatie uit op een participatieve manier

Wie werd betrokken?


Traject bemiddeling: de inwoners en ondernemers langs het het aan te leggen traject.

Traject communicatie: de inwoners langs het traject met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen zoals de scholen, ouderen…

Aanpak


Door te vertrekken van gedeelde bekommernissen was het mogelijk om terug het vertrouwen te herstellen en samen verder te werken aan deze heraanleg. Er werd gekozen om te werken met een tijdelijke invulling zodat de inwoners al eens konden proeven van deze situatie. Als die dan toch niet naar wens is, dan kan er nog altijd iets anders beslist worden. Uiteindelijk blijkt toch dat verandering mogelijk is als men luistert en mensen bereid zijn hun oorspronkelijke standpunten te verlaten.

Voor het communicatietraject werken we op twee sporen, nl. de grote strategische communicatiebeslissingen (communicatieplan) maar ook heel ad hoc op basis van de noodwendigheden van de dag.

Impact


Ondertussen zijn de werken ingepland. Een werkgroep van burgers zal zich over de communicatie buigen.