Reorganiseer de eerstelijnszorg in Vlaanderen

Vragen aan Levuur


De Vlaamse/Belgische eerstelijnszorg vertrekt nog in sterke mate van een discipline- en aanbodgedreven zorg waarbij men weinig samenwerkt binnen de gezondheidszorg, en tussen zorg en welzijn. Nochtans stelt onder meer het gezondheidsmodel van de WHO dat we in de toekomst, omwille van de toename van chronische zorgbehoeften en multimorbiditeit, een geïntegreerde en integrale zorg nodig hebben die de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal stelt. In Vlaanderen werd op de de derde eerstelijnsconferentie (16/2/2017) een ambitieuze beleidsnota goedgekeurd door alle betrokken stakeholders. Goedkeuren is één zaak, de beoogde veranderingen daadwerkelijk implementeren een andere. Levuur kreeg in juni 2017 de opdracht een programma voor reorganisatie op te zetten en te implementeren om de ambities in de goedgekeurde beleidsvisietekst op het terrein daadwerkelijk te realiseren.

Wie werd betrokken?


Dit traject richtte zich tot alle organisaties die de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en de mantelzorgers, de zelfstandige zorgverstrekkers en de welzijnsactoren vertegenwoordigen, de lokale besturen en de betrokken beleidsactoren binnen de Vlaamse overheid. Op het terrein wordt ook telkens met de betrokken mensen zelf gewerkt.

Aanpak


De beleidsvisietekst werd vertaald in 13 projecten. Voor het grootste project, de vorming en opstart van de lokale eerstelijnszones gingen 8 transitiecoaches aan de slag. Op het terrein trachten ze met alle betrokken actoren de beoogde samenwerkingen vorm te geven. Op Vlaamse niveau wordt intensief gewerkt met alle betrokken belangenorganisaties (in projectgroepen) voor o.m. een nieuw model van zorgcoördinatie, de vormgeving van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan, de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, uitbouwen van een ondersteuningsmodel voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood en mantelzorgers, de financiering van nieuwe samenwerkingsmodellen…

Impact


Hoewel het werk nog niet af is worden stilaan de eerste resultaten zichtbaar. Vlaanderen is opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Het decreet werd goedgekeurd en VIVEL, het Vlaams instituut voor de Eerste Lijn is opgericht. Partners vinden elkaar bij de vormgeving en financiering van een nieuw model van zorgcoördinatie. Er is gekozen voor één gemeenschappelijk digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor Vlaanderen,…

Het recept voor dit succes was het voortdurende evenwicht zoeken tussen belangen van stakeholders en het collectief onderschreven belang in de beleidsvisietekst.

[vc_testimonial nameclr="#000000" profclr="#000000" name="Jo Vandeurzen" prof="Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" image_id="74441" bgclr="#f7f7f7" caption_url=""]“Als consultant heeft Stef meer dan de verwachtingen ingelost. Hij heeft iedereen, stap voor stap, meegepakt naar de realisatie van het samen afgesproken eindresultaat,  chapeau!””[/vc_testimonial]