Meer grond en meer middelen voor De Landgenoten

Vragen aan Levuur


De Landgenoten heeft heldere doelstellingen in termen van grond en middelen om een duurzaam business model te bekomen. Maar hoe kunnen deze doelstellingen bereikt worden? Levuur werkte een systeemvisie uit, een marketingstrategie gebaseerd op lokale verankering en een profilering van grondeigenaren: van het grote plaatje en een langetermijnstrategie tot concrete inzichten en quick wins.

Wie werd betrokken?


Om de nodige inzichten te bekomen werd beroep gedaan op een breed veld van interne en externe stakeholders. Personeelsleden, bestuursleden, milieuorganisaties, lokale overheid, banken, boeren, vrijwilligers enzovoort. Daarnaast betrok Levuur haar eigen netwerk waar specifieke inzichten nodig waren, zoals de wereld van private banking en het notariaat.

Aanpak


Eerst werd interne kennis verwerkt en overzichtelijk gemaakt om de juiste vragen te definiëren. Vervolgens vond een stakeholdermoment plaats waar met (potentiële) stakeholders en partners van De Landgenoten nadachten over hoe zij haar doelstellingen kan bereiken.

Op basis van dit stakeholdermoment werd een systeemvisie uitgewerkt en twee mogelijke strategieën voor De Landgenoten om haar groeidoelstellingen te bereiken. Met de raad van bestuur werd de keuze gemaakt voor de strategie van lokale verankering.

Vervolgens werd lokale de gekozen strategie verder uitgewerkt; waar valt er grond en middelen te halen binnen dit kader? Met aandacht voor acties op middellange termijn en quick wins.

Impact


De Landgenoten bezit een sterk netwerk, een uitstekende naam en bevindt zich in een complex veld met veel opportuniteiten en stakeholders. Binnen deze veelheid aan mogelijke pistes heeft Levuur De Landgenoten ondersteund in het maken van keuzes; kansen die 100% genomen worden en andere die links gelaten worden. Tegelijkertijd werd haar netwerk versterkt door het betrekken van de stakeholders.