Vlaamse Overheid, dienst Jeugd: Burgerkabinet Jeugd en Diversiteit

“Het tweede Burgerkabinet was een succes. De samenstelling van de groep en de aanpak van de sessies hebben geloond. Ik ben zeer tevreden met de resultaten.” – Sven Gatz, Vlaams minister van Jeugd

 

De vraag aan Levuur


Ik wil met een Burgerkabinet burgers betrekken bij mijn jeugdbeleid: ik wil met jongeren in dialoog gaan, ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren. Dit experiment in deliberatieve democratie moet burgers meer inspraak geven in het beleid en het draagvlak vergroten.

Kunnen jullie dit proces begeleiden?

MEER INFO
Bart Dierick
Hoofdadviseur
bart.dierick@cjsm.vlaanderen.be
T +32 2 553 41 87
www.cjsm.vlaanderen.be

Situatieschets


Het Vlaams jeugdwerk is fantastisch en wordt wereldwijd geprezen. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen leveren al jarenlang inspanningen om meer diversiteit en meer kleur te krijgen in het jeugdwerk: maatschappelijk kwetsbare groepen als jongeren in armoede, mensen van andere origine, kinderen met een beperking, holebi-jongeren … Voor sommige verenigingen en organisaties in het jeugdwerk is die diverse afspiegeling van de samenleving geen probleem, maar veel andere worstelen er mee of weten niet goed hoe ze met die diversiteit moeten omgaan.

Daarom plande Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz in samenwerking met de jeugdsector een Burgerkabinet, een discussieforum waarvan hij de aanbevelingen in het beleid zal verwerken. Tegelijkertijd liep er ook een diversiteitstraject in de jeugdsector zelf, dat uitmondde in een rondetafelbijeenkomst over dit thema.

Voor dit Burgerkabinet deed de minister, net zoals met het eerste Burgerkabinet ‘Cultuurparticipatie’ in 2015 een beroep op Levuur.

Welke resultaten behaalden we?


Na een intensieve jaar (2016) mocht het resultaat er zijn. Het Burgerkabinet formuleerde 16 beleidsvoorstellen die minister Sven Gatz zal meenemen in zijn beleidsbrief Jeugd 2017.

De deelnemers stelden onder andere volgende aanbevelingen voor:

  • Jongeren willen al in het onderwijs een breder en open wereldbeeld krijgen.
  • Jongeren willen lokale bruggenbouwers om jeugdorganisaties actief met elkaar in contact te brengen.
  • Jongeren willen een online platform om initiatieven rond diversiteit sneller en beter met elkaar te kunnen verbinden.

Succesfactoren


Diversiteit in brede zin maakt de input rijker en het resultaat kwalitatiever want mensen leren uit een participatief proces, bouwen kennis en inzichten op rond de inhoud want ze begrijpen waar die inhouden vandaan komen.

Op het online platform werd bij één op de drie ideeën aangegeven dat de jongeren er (ook) zelf iets mee kunnen doen. Door burgers te betrekken nemen ze ook mee zelf verantwoordelijkheid.

Minister Gatz engageert zich ook expliciet terdege rekening te houden met de resultaten, ze op te nemen in zijn volgende beleidsbrief 2 en de deelnemers hiervan systematisch op de hoogte te houden. Dit alles is uitermate relevant en belangrijk: het Burgerkabinet heeft hiermee een duidelijke eigenaar en finaliteit.

Mensen voelen zich in eerste instantie gewaardeerd, serieus genomen, gerespecteerd. Er wordt niet gesproken ‘over’ maar ‘mét’ de mensen waarover het gaat. En hoe vaak gebeurt dat als het over ‘diversiteit’ gaat?

Hoe is het traject concreet verlopen?

Fase 1 - Voortraject via een online platform en mini-Burgerkabinetten


1.538 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 600 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 20 concrete thema’s kwamen.

Fase 2 - Burgerkabinet Jeugd en Diversiteit in het Vlaams Parlement


134 deelnemers uit het voortraject werden in het Vlaams Parlement uitgenodigd om de ideeën van het voortraject verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen. De centrale vraagstelling van het Burgerkabinet luidde: hoe kunnen alle jongeren in hun vrije tijd elkaar meer ontmoeten? Beter leren kennen? Meer samen doen?

De groep werd voor 60% samengesteld uit jongeren, 35% had een immigratie achtergrond en 10% van de deelnemers was mindervalide. Aan de hand van 14 clusters gaande van ‘De rol van moeders’ tot ‘de jongeren centraal’, kwamen zij na een intensieve en inspirerende dag tot 16 voorstellen voor het beleid.

De minister zal de voorstellen samen met de resultaten van het diversiteitstraject van de jeugdsector meenemen in zijn beleidsbrief Jeugd 2017.