Je organisatie participatief ontwikkelen doe je zo

Levuur is vooral bekend voor het begeleiden van participatieprocessen waarin burgers, middenveldorganisaties en andere externe stakeholders samenwerken rond maatschappelijke thema’s of grotere beleidsthema’s. Maar we werken vaak ook binnen organisaties met stakeholders: we begeleiden missie-visie-trajecten en beleidsplanningsprocessen, werken co-creatief nieuwe samenwerkings- en organisatievormen uit, ondersteunen groepsdynamische processen, coachen leidinggevenden en medewerkers. Om die maatschappelijke impact te versterken. En dit tot grote tevredenheid van onze klanten.

De lessen die onze opdrachtgevers en wijzelf trokken uit recente organisatieprojecten delen we graag met jou in de vorm van 10 belangrijke werkwoorden bij participatieve organisatieontwikkeling.

 

 1. Durf. Elke organisatie is een levend systeem dat invloed ondervindt van veranderingen, of die nu van buiten of van binnen de organisatie komen. Als organisatie constructief en wendbaar kunnen omgaan met deze constante impulsen, is écht mogelijk als je het hele systeem durft te betrekken.
 2. Erken. Elke organisatie heeft een geschiedenis, een reden waarom ze ooit is ontstaan, heeft oprichters, tegenslagen en overwinningsmomenten gekend. Ook dat blijft aanwezig, ook al verandert een deel van de medewerkers in de loop der jaren. 
 3. Toon jezelf en zie elkaar. We zijn allemaal mensen. Iedereen heeft een heel leven buiten het medewerkerschap, en een professioneel leven voor de huidige job. Dat neem je overal mee. Het is verlichtend en verhelderend als het er mag zijn. 
 4. Neem initiatief, wacht niet op anderen. Visionair en charismatisch leiderschap is een nice to have. Betrokkenheid en eigenaarschap bij medewerkers is een must have. Neem initiatief, dat kan vanuit elke plek in je organisatie.
 5. Begin. Organisatieverandering dient de visie en richting in je organisatie te ondersteunen. Verandering geeft echter ook nieuwe inzichten en energie voor die visie en richting. Begin dus gewoon met de eerste stap. 
 6. Laat los. Fundamentele verandering heeft weinig te maken goed uitgewerkte plannen, maar leeft vooral in de tussenruimte die ontstaat in de driehoek visie - co-creatie- (zelf)leiderschap. Verwacht dus geen verandering van een goed actieplan. 
 7. Reik uit. Zoek samenwerking die je energie geeft. Met externe stakeholders. Breng ervaring en expertise samen. Een organisatie is geen eiland. 
 8. Wees nieuwsgierig. Bevraag de fans en kritisch vrienden rondom je organisatie. Wees oprecht geïnteresseerd in wat ze te vertellen hebben.
 9. Experimenteer en leer. Als je verandering wil brengen in een organisatie, kan je alleen maar werken met wat er is, inspireren, proberen en stretchen. En samen ontdekken op welke manier je samen kan ontwikkelen in een lerende houding. 
 10. Reflecteer eens je in de actie bent gestapt en wat ervaringen hebt opgedaan. En stuur bij tot iets wat beter is. Jouw organisatie is uniek, dus jouw manier om theorie en kaders toe te passen is dat ook. 

Wil je weten hoe we zo'n organisatietraject aanpakken? Lees dan bij cases hoe DOPPA een nieuwe organisatiestructuur uittekende onder begeleiding van Levuur.

 


1,5 meter bijeenkomsten. Zo lukt het wel!

Met Corona gingen we massaal digitaal. Nu de besmettingen afnemen, kunnen we ook weer live bijeenkomen. Zij het wel met 1,5 meter afstand. Met deze tips lukt het je zeker om interactieve én veilige 1,5 meter-bijeenkomsten te organiseren.

Allereerst, check het CERM, het Covid Event Risk Model* dat de overheid samen met de eventsector opmaakte. Het bijbehorende CERM-protocol geeft nuttige informatie over het coronaproof maken van tal van eventaspecten, zoals benodigde zaalcapaciteit, registratie van deelnemers, looproutes, hygiënemaatregelen,...  Je hebt immers op voorhand goed na te denken over hoe je de deelnemers laat bewegen in de gekozen ruimte(s) voor, tijdens en na je activiteit. 

Overweeg of de live bijeenkomst buiten kan plaatsvinden. Een outdoorevent is een stuk COVID-veiliger omdat virusdruppels minder blijven hangen. Voor de gemeente Alken vervangen we de klassieke participatiebijeenkomst die einde augustus gepland stond, door een participatiemarktje in openlucht op het plein voor de kerk. De deelnemers zullen er in kleine groepjes een vast parcours afleggen langs diverse inspiratiekraampjes. 

Lukt outdoor niet, bereken dan het maximaal aantal deelnemers op basis van de zaalcapaciteit. Je hebt 10 m2 per persoon nodig om veilig te kunnen werken. Grote polyvalente ruimtes of feestzalen zijn het meest aangewezen om in te werken. Let er ook op dat de zaal waarin je pauzeert voldoende groot is om op veilige afstand met elkaar een drankje te nuttigen. 

Richt je zaal op voorhand in. Zet je stoelen op de correcte afstand neer en laat je deelnemers zo veel mogelijk zitten. Dat beperkt in de interactie. Werk je toch staande, plaats dan strepen of bollen op de grond die de juiste afstand aanduiden.

 

Geef deelnemers bij het onthaal meteen mee wat ze voor je activiteit nodig hebben, bijvoorbeeld naambadge, stift, blocnote, post-its, eventueel mondmasker en een klein flesje alcoholgel. Zo kan iedere deelnemer met eigen materiaal werken en beperk je het aantal bewegingen in de ruimte. Door iedere deelnemer een flesje water te geven, vermijd je ook wachtrijen aan de koffiebar. 

Keep it short and simple. Gaat je activiteit binnen door, beperkt dan de duurtijd ervan tot 2 uur of minder. Schrap lange introducties en kom meteen ter zake. Je deelnemers zullen daarover ook niet rouwig zijn;-))

Ga voor interactie in kleine groepjes. Staan er oefeningen op het programma  waarbij interactie nodig is, vorm dan kleine, vaste groepjes. Zo voorkom je dat een eventuele besmetting zich in de hele deelnemersgroep verspreidt. Aarzel niet om de deelnemers te vragen een mondmasker op te zetten als je ziet dat ze bij oefeningen te dicht bij elkaar komen.

Organiseer meerdere lokale activiteiten, als je deelnemers regionaal of landelijk rekruteert. Zo houd je het risico op besmetting lokaal en vermindert het risico op verdere verspreiding na het event. Een goede richtlijn is de 20-kilometer grens: rekruteer mensen die minder dan 20 km van je event wonen.

 

* Het Covid Event Risk Model kan je raadplegen op https://covideventriskmodel.be. Je vindt daar het Covid Event protocol en de Covid event scan.


4 corona-lessen uit 'Het palliatief debat' die ook jou kunnen helpen

De coronacrisis hakte er ook  bij velen hard in, ook bij ons, en zeker voor het Het palliatief  debat, een zeer groot traject dat Levuur uitvoert voor Kom op tegen Kanker, samen met haar partners van De Betrokken Partij.  In dit traject hadden we tientallen live bijeenkomsten op de planning staan die door de lockdown niet meer konden plaatsvinden. 

Alle inspanningen van de voorbije weken om deze bijeenkomsten voor te bereiden leken verloren.
Ons dilemma: ons neerleggen bij de situatie en het project met enkele maanden uitstellen. Of doorzetten en alternatieve, online wegen verkennen. 
We kozen voor het laatste.

Ook in tijden van een lockdown blijven we innoveren en voor democratische continuïteit zorgen. Met reeds ontworpen materiaal, ‘Zoom’ en ‘Bpart Live’ (https://www.treecompany.be/bpart-live/) creëerden we een interactieve en participatieve online aanpak voor groepen van +/- 8 tot 15 personen. Inmiddels vonden er al een 5-tal interactieve gesprekken plaats, met succes. De deelnemers zijn telkens zeer enthousiast.

“Door de gespreksgroep klein te houden kon men in alle rust nadenken en reageren. Ook de interactie in kleine groep om je persoonlijke mening te geven, en ook deze van de andere deelnemers te vernemen, vond ik heel goed. De conclusies waren voor mij toch wel verrassend. Het is duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is!" (Lieve, patiënt)

En dat is ook de VRT niet ontgaan. Zij maakten over Het Palliatief Debat een reportage voor het journaal.

Via deze link kan je ook de reportage van het VRT journaal over deze online interactieve gesprekken bekijken.

Het omzetten van offline naar online participatiegesprekken leerden we met vallen en opstaan.
We delen graag onze 4 corona-lessen met jou.

 1. Alles went, zelfs een online gesprek
  Niemand kon eraan ontsnappen. Waar online vergaderen tot 15 maart de uitzondering op de regel was, ging heel de bevolking verplicht aan het Smartschoolen, Zoomen, Teamen, Skypen…. En het effect hiervan sijpelt door in een online participatieve bijeenkomst (want zeg nooit ‘online meeting’ tegen een ‘online participatieve bijeenkomst’). Waar deelnemers begin april nog onwennig achter hun camera zaten en zich een houding zochten, is dit effect midden mei bijna volledig verdwenen. We zijn met z’n allen duidelijk meer ‘into online’.
 2. Werk in kleine groepjes, dat creëert energie
  Met sommige tools, zoals Zoom, kan je met enkele klikken grote groepen eenvoudig in kleinere ‘break-out rooms’ opdelen.  Maak hiervan gebruik.  Met 3 à 4 mensen in een break-out room verandert de virtuele gesprekstafel bijna in een echte tafel, met geanimeerde gesprekken tot gevolg.  Want anders dan in grotere groepen, zijn virtuele gespreksregels bij kleine groepjes niet nodig.
 3. Geef mensen de kans om zich voor te bereiden
  Dialogeren in een online omgeving is een beetje zoals een nieuwe taal leren. Geef deelnemers de kans om zich voor te bereiden. Stuur vooraf een mail met basisinformatie of een korte instructievideo. Vraag deelnemers eventueel om inhoudelijk materiaal door te nemen. Voor Het palliatief debat vroegen we de deelnemers om op de website alvast de vijf verhalen te lezen waaraan we het gesprek ophangen.
 4. Zorg voor een inhoudelijke én technische begeleider
  Net zoals bij live bijeenkomsten moet je als gesprekleider kunnen focussen op wat er inhoudelijk gezegd wordt en hoe de groepsdynamiek zit. Tegelijkertijd ook nog eens de opdeling in kleinere groepjes organiseren, een poll lanceren, de slides bedienen… is onbegonnen werk.  Voor een goed verloop van een online participatieve sessie heb je dus een ‘technisch’ co-begeleider nodig.

We verzamelden nog meer tips voor een goed verloop van online participatieve sessie en schreven ze uit in een klein, mooi vormgegeven mini-gidsje, samen met onze partners van De Betrokken Partij.  Je kan het hier downloaden.


3 simpele manieren om online te brainstormen

Brainstormen, online. Kan dat? Ja, zeker. En het is niet eens zo moeilijk. 

Voor Leuven 2030 ontwikkelde Levuur drie manier om te brainstormen in Google spreadsheets. Maak kennis met ‘braindumpen’, ‘brainwriting’ en ‘love babies’.

Voor je aan de slag gaat

Leg het doel van de brainstorm vast: welke vraag ligt voor en welk resultaat wil je.  En bepaal welk soort brainstormtechnieken je nodig hebt . Divergerende technieken helpen je om veel ideeën te verzamelen. Met convergerende technieken kan je uit de veelheid van ideeën de favoriete, meeste uitdagende ideeën halen.

 

Braindumpen 

Bereid een spreadsheet voor de ‘braindump’ voor in een werkblad. Noteer bovenaan het werkblad - in cel A1 - de brainstormvraag. Bepaal hoeveel ideeën je wilt ophalen en baken dat aantal cellen in de eerste kolom af door ze te omlijnen (icoontje ‘randen’ in de werkblak bovenaan, rechts van de icoontjes ‘letterkleur’ en ‘opvulkleur’). Tien keer het aantal van je deelnemers is een goede richtlijn.

Laat vervolgens iedereen zijn ideeën neerschrijven in het werkblad, één idee per cel.

Wil je hierna convergeren, noteer dan de namen van de deelnemers bovenaan in de kolommen.  Geef iedere deelnemer recht op een beperkt aantal kruisjes (bv. drie of vijf). Ze kruisen in de kolom met hun naam hun favoriete ideeën aan. Achteraf kan je de ideeën met het meeste stemmen een kleurtje geven.

 

Brainwriting

Brainwriting is een techniek met meer interactie tussen de deelnemers waardoor je sneller tot gekkere, uitdagende ideeën komt. 

Maak een nieuw tabblad aan, zet je brainstormvraag in cel A1 en teken je kader uit. Kies hoeveel rondes de deelnemers zullen doorwerken op elkaars idee. Geef vervolgens elke deelnemer een tabblad door dit tabblad te dupliceren en geef het de naam van de deelnemer.

Werk via Zoom en verdeel je deelnemers in duo’s of trio’s. Zet de groepjes in break-outrooms. Laat hen onderling een doorschuifvolgorde afspreken. Het is de bedoeling dat elke deelnemer begint met drie ideeën in te vullen op zijn eigen tabblad. Geef hen voor elke ronde 3 minuten, één minuut per idee ongeveer.  Wanneer de ronde om is schuift iedereen door naar het tabblad rechts van hen en proberen ze verder door te werken op de ideeën uit de vorige ronde.

Love babies

Love babies is een laatste techniek om te convergeren. Maak een laatste werkblad aan in de Google spreadsheet. Noteer in de eerste kolom de namen van alle deelnemers onder elkaar. Best alfabetisch op voornaam, dat werkt het handigste. In de tweede kolom schrijf je boven ‘mijn favoriete idee’ en in de derde kolom ‘Waarom dit mijn favoriete idee is’. (Tip: zet in deze kolommen standaard ‘tekstomloop’ aan zodat alle informatie zichtbaar blijft.)

Laat de deelnemers in de cellen naast hun naam hun favoriete idee noteren en waarom dat zo is.

Nog 3 afsluitende tips 

 • Combineer Google spreadsheets met een videoconferencing tool zoals Zoom of Teams, zodat de deelnemers vlot met elkaar kunnen communiceren. 
 • Werk het kader in Google spreadsheet visueel helder uit, zodat je deelnemers meteen hun weg vinden. Het succes van deze online technieken zit hem in de voorbereiding. 
 • Volg zelf mee op de Google spreadsheet, zo kan je snel ingrijpen als het minder goed loopt bij een groepje. 

Online vermoeidheid: 5 oorzaken en 3 interventies om het te vermijden

We horen het vaak en we merken het zelf…. Na een paar uur online vergaderen met Zoom, Skype, MS Teams of Google Hangout voelen we ons vaak erg moe. Hoe komt het toch dat online vergaderen zo vermoeiend kan zijn? En hoe kan je een verschil maken wanneer je een online meeting begeleidt?

Er zijn verschillende mogelijke redenen voor online vermoeidheid, die bij bij jou en de andere deelnemers aan de online meeting op een andere manier kunnen meespelen. We zetten er een paar op een rij:

 1. De eerste reden is dat je je tijdens online meetings makkelijk laat verleiden tot multitasken. Je wil snel nog die mail beantwoorden of door je social media scrollen. Laat dat multitasken nou net heel uitputtend zijn voor je geest. Ook de vele pop-ups over inkomende berichten of server-updates leiden telkens jouw aandacht af. En waarna je weer de draad van het gesprek moet oppikken, kost dat energie.
 2. Online vermoeidheid kan het gevolg zijn van fysieke vermoeidheid. Bij een online meeting moet je relatief stil in het midden van het beeld zitten. Dat spoort niet altijd samen met een ergonomisch correcte houding. Je zit vaak uren naar een scherm te kijken, omdat het je onbeleefd lijkt om niet naar de mensen voor je te kijken. Een slechte verlichting van onze werkruimte maakt het des te vermoeiender.
 3. Een derde reden voor vermoeidheid is er eentje die in real life setting helemaal niet van toepassing is. Je ziet namelijk niet alleen je gesprekspartners, maar ook jezelf de hele tijd in beeld. Dat maakt dat je ook permanent de indrukken verwerkt die je eigen spiegelbeeld oproept. Dat kunnen bepaalde gedachten zijn, maar ook kleine acties om je beeld van jezelf bij te stellen. Je bent dus minder onbevangen jezelf en dat vraagt energie.
 4. Maar ook je beeld en de signalen die je van de ander ontvangt, zijn niet hetzelfde in een online context. Bij een life ontmoeting zie en hoor je je gesprekspartners volledig in 3D. Dat maakt dat je alle non-verbale communicatie kunt oppikken (zoals bijvoorbeeld nerveuze vingers op een tafelblad). Bovendien is niemand ‘gemuted’ en horen we mensen zuchten of inademen om een zin te beginnen. Dat ontbreekt allemaal in een online setting en dat is onbewust frustrerend. Om toch wat ‘grip’ te krijgen op de situatie, werkt je geest heel hard om dat onvolledige beeld te vervolledigen.
 5. Tot slot voegen we er hier nog eentje toe die aansluit bij de vorige reden, maar toch ook van een andere aard is. Zeker als je mensen niet goed kent, bestaat het risico dat je hen via het scherm minder gemakkelijk als ‘complete mens’ kunt zien, minder als integer en emotioneel wezen. Minder als deel van een gezamenlijke werkelijkheid. En dus verbind je je misschien ook minder met hen. En daar krijg je dus ook minder energie van terug.

Hoe kan jij omgaan met die online vermoeidheid wanneer je een online meeting begeleidt? Als procesbegeleiders die gepokt en gemazeld zijn in facilitatie, geven we graag tips om deelnemers tijdens een online samenkomst zo betrokken mogelijk te houden, hen energie te laten krijgen om samen aan de slag te gaan en open een eerlijke gesprekken te voeren. Waar kun je rekening mee houden?

 1. Allereerst: actiever communiceren. Omdat je in een online context minder goed kan ‘lezen’ hoe het met mensen gaat, moet je er echt naar vragen. Als anderen jouw subtiele signalen niet oppikken, zal je dus zelf ook explicieter moeten zijn over wat je nodig hebt. Vasthouden aan een korte check-in en check-out om te polsen hoe iedereen zich bij de start en aan het einde van de samenkomst voelt, is geen overbodige luxe. Daarnaast is het aan te raden om tussentijds op een snelle manier feedback en meningen te verzamelen van je deelnemers met een poll of stemming. Zolang je maar de vinger aan de pols houdt van wat er leeft.
 2. Probeer om ook online op een interactieve manier samen te werken. Wissel plenaire momenten af met gesprekken in break-out rooms. In kleinere groepen krijg je meer interactie en kan de energie vrijer stromen. Werk ook visueler. Brainstormborden, moodboards en andere visuals trekken onze aandacht op een andere manier. Daardoor kun je de focus van deelnemers verplaatsen van hun eigen beeld en dat van anderen, naar de inhoud. Visueel werken kan je zowel analoog (met pen en papier onder je camera) als digitaal (met bvb. een tekenprogramma op je pc).
 3. Tot slot een eenvoudige, maar vaak vergeten optie bij online werken: beweging. Je kan natuurlijk op tijd en stond een pauze inlassen om een tas koffie te halen, maar er is meer. Je kan mensen vragen om even recht te staan, om iets te halen, om gebaren te maken bij een stemming of om iets aan te geven. Maar ook virtueel kan je zorgen voor beweging door te zorgen voor afwisseling in het beeld. Bijvoorbeeld door van scherm te wisselen bij het presenteren, door in break-out rooms mensen in een andere samenstelling samen te zetten, door de facilitatie af te wisselen…. En vergeet niet om achteraf zelf ook wat te bewegen😊

Online vergaderen kan vermoeiend zijn. Om focus en betrokkenheid van deelnemers te stimuleren, zijn een ander soort facilitatie en interventies nodig dan in een real-life vergadering. Het vraagt niet alleen een nog meer gedetailleerde planning, maar zeker ook de nodige dosis creativiteit.

Wil je graag van gedachten wisselen over de aanpak van je meeting of je meeting laten faciliteren? Neem dan contact op met een van onze procesbegeleiders. We helpen je graag verder. Succes!


Leuven 2030: livestreamen als alternatief voor brainstorms

Leuven 2030 plande dit voorjaar een pak live brainstorms. Corona dwong ons tot een online alternatief. We bedachten een wekelijkse #klimaatpraat die we live uitzonden via Facebook en Instagram. Gedurende verschillende weken interviewden we zeer fijne en interessante mensen die een link hebben met Leuven 2030, rond het klimaat en andere zaken.

Livestreamen kan eenvoudig én impactvol zijn.

Hierbij 6 tips om je impact te vergroten via livestreams.

 1.       Via (betalende) tools zoals ZOOM webinar kan je makkelijk livestreamen naar je sociale media.
 2.       Kondig het event aan via Facebook-events en verspreid dit via alle mogelijke accounts.
 3.       Verwerk de inhoud van de livestream achteraf in (verkorte) YouTubefilmpjes of korte foto-quotes.
 4.       Zorg voor een moderator die de chat stimuleert en opvolgt.
 5.       Nieuwswaardig onderwerp? Informeer de pers en werk hierrond een aanpak uit.
 6.       Denk na wie je vraagt als spreker. Als iemand over jou of je topic spreekt, groeit eigenaarschap.

Herbekijk hier alvast de interessante gesprekken die we de voorbije weken hadden met burgemeester Ridouani, vicerector Gerard Govers, Leuven2030-coördinator Katrien Rycken, Green Deal-expert Said El Khadraoui, Low Impact Man Steven Vroman, Maakbarvrouw Magda Peeters en nog vele anderen.

Voor meer informatie over dit project, contacteer Ewoud Monbaliu (ewoud@levuur.be).


Werkateliers voor Ringpark Groene Vesten: online gaat ook!

Binnen het grotere overkappingsproject van de Ring van Antwerpen, begeleidt Levuur (als deel van het consortium BUUR-Latz-Greisch-S333) de participatie van het leefbaarheidsproject ‘Ringpark Groene Vesten’. Voor de zone van het Zuidstation tot aan de tuinwijk van Borgerhout (nabij het gebied Rivierenhof Deurne), een gebied van zo’n 450 voetbalvelden groot, zoekt AG Vespa (stad Antwerpen) naar een meer leefbare invulling. En daarvoor zijn met verschillende types stakeholders verschillende soorten gesprekken nodig. Eén daarvan zijn de werkateliers. Daarin houden we, per zone, op maandelijkse basis gesprekken met steeds dezelfde groep van 30 gelote omwonenden, ‘Vestenbouwers’. Zij gaan participatief meebouwen aan de Vesten, op basis van voortschrijdend inzicht. Ons eerste werkatelier stond gepland op 20 april, in volle quarantaineperiode dus. Fysiek afspreken was onmogelijk.

Om toch voortgang te kunnen maken - de deadlines voor de ontwerpers verschuiven namelijk niet - organiseren we deze sessie via Zoom. De aanpak voor zoiets bleek heel strak te moeten zijn.

Omdat de Vestenbouwers 30 volstrekt onbekenden voor elkaar zijn, met een leeftijd van 21 tot 71 jaar, zouden we in real life gestart zijn met een kennismakings- en check-in moment. Dat kon uiteraard niet. Daarom hebben we hen op voorhand online (Google Forms) een kennismakingsfiche laten invullen zodat ze al eens konden kijken wie hun nieuwe ‘collega’s’ zijn. Ook een test Zoom voor nieuwe gebruikers, bleek geen overbodige luxe: het zorgde ervoor dat we tijdens onze eerste sessie van het Werkatelier geen technische problemen kenden.
Tijdens de Zoom kregen de Vestenbouwers eerst een inkijk in de huidige stand van zaken van het project via een plenaire presentatie. Daarna gingen ze met elkaar in gesprek rond 3 vragen in 3 break-out rooms. Dit resulteerde in gerichte input waar de ontwerpers opnieuw verder mee aan de slag kunnen.

Afbakening zone Ringpark Groene Vesten

 

Wat hebben we uit deze sessie geleerd:

 1. Een goede voorbereiding is key! Een strikt draaiboek, waar ook een technisch luik aan verbonden is (op welke functie druk je wanneer) en een (technische) dry-run doen, voorkomt veel problemen tijdens de eigenlijke sessie.
 2. Breng iedereen gelijk aan de start door een test-Zoom te houden. Daarin kan iedereen de techniek onder de knie krijgen en al eens kan ‘snuffelen’ aan de applicatie.
 3. Zet je deelnemers standaard op ‘mute’ om de echo’s en het door elkaar praten te verhelpen.
 4. Houd je een presentatie, maak die dan kort, bondig en begrijpelijk: deelnemers kunnen niet zo snel vragen stellen online.
 5. Maak optimaal gebruik van de chatfunctie. Als deelnemers tijdens presentaties vragen hebben, kunnen ze steeds via de chat deze al stellen.  Alle leden van het ontwerpteam / kernteam / van de organisatie houden die mee in de gaten en antwoorden zonder dat de deelnemer moet interveniëren en zonder dat de presentator is afgeleid.
 6. Zorg dat je in elke break-out room ook een verslaggever hebt, die real life (eventueel met share screen) noteert wat gezegd is.
 7. Overweeg asynchrone participatie. Online sessies zijn standaard korter dan de offline versie (lees ook ons artikel over online vermoeidheid). Daardoor is misschien alles niet gezegd . Met asynchrone participatie kan je deelnemers verder laten participeren via bijvoorbeeld een online platform waarop iedereen individueel nog kan aanvullen.

Voor ons was het een geslaagde bijeenkomst. En ook de Vestenbouwers zelf waren heel positief over dit eerste experiment. Wij gaan alvast verder om ook de komende werkateliers online vorm te geven.

Danny De Landtsheer (Vestenbouwer) reageerde nadien: “Chapeau voor de organisatie van de meeting! Het lijkt me geen sinecure te zijn om dit met 30+ deelnemers in goede banen te leiden. Dit kan alleen maar omdat jullie het goed hebben voorbereid en tijdens de meeting de teugels strak genoeg in handen hebben gehouden zonder al te veel het gevoel te geven dat er geen ruimte was voor inspraak.”

Wil je meer informatie over dit project? Contacteer dan Greet Indesteege (greet@levuur.be).


Levuur ondersteunt de gemeente Overijse naar gedragen keuzes voor het meerjarenplan

Levuur heeft in de loop van 2019 de gemeente Overijse begeleid in het participatieve luik ter voorbereiding van het Meerjarenplan.

Daarvoor zijn in eerste instantie in de zes dorpen van Overijse toekomsttafels met burgers georganiseerd. Alle geïnteresseerde burgers konden hieraan deelnemen. De burgers die we niet konden bereiken via de participatie avonden werden via alternatieve methoden bereikt via bijvoorbeeld 'file-interviews' waarbij leden van het college, en zelfs de burgemeester, al liftend burgers interviewden over hun dromen.

Na het dromen, gingen we op zoek naar mogelijke acties om die dromen te kunnen vervullen. Hiervoor werd een on-line participatieplatform gebruikt, maar werden eveneens mensen bevraagd op lokale evenementen. Resultaat is een gedragen meerjarenplan en de intentie om nog vaker participatief met burgers aan de slag te gaan!

'De wakkere burger' schreef er een mooi artikel over.

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [320.98 KB]