Brainstormen, online. Kan dat? Ja, zeker. En het is niet eens zo moeilijk. 

Voor Leuven 2030 ontwikkelde Levuur drie manier om te brainstormen in Google spreadsheets. Maak kennis met ‘braindumpen’, ‘brainwriting’ en ‘love babies’.

Voor je aan de slag gaat

Leg het doel van de brainstorm vast: welke vraag ligt voor en welk resultaat wil je.  En bepaal welk soort brainstormtechnieken je nodig hebt . Divergerende technieken helpen je om veel ideeën te verzamelen. Met convergerende technieken kan je uit de veelheid van ideeën de favoriete, meeste uitdagende ideeën halen.

 

Braindumpen 

Bereid een spreadsheet voor de ‘braindump’ voor in een werkblad. Noteer bovenaan het werkblad – in cel A1 – de brainstormvraag. Bepaal hoeveel ideeën je wilt ophalen en baken dat aantal cellen in de eerste kolom af door ze te omlijnen (icoontje ‘randen’ in de werkblak bovenaan, rechts van de icoontjes ‘letterkleur’ en ‘opvulkleur’). Tien keer het aantal van je deelnemers is een goede richtlijn.

Laat vervolgens iedereen zijn ideeën neerschrijven in het werkblad, één idee per cel.

Wil je hierna convergeren, noteer dan de namen van de deelnemers bovenaan in de kolommen.  Geef iedere deelnemer recht op een beperkt aantal kruisjes (bv. drie of vijf). Ze kruisen in de kolom met hun naam hun favoriete ideeën aan. Achteraf kan je de ideeën met het meeste stemmen een kleurtje geven.

 

Brainwriting

Brainwriting is een techniek met meer interactie tussen de deelnemers waardoor je sneller tot gekkere, uitdagende ideeën komt. 

Maak een nieuw tabblad aan, zet je brainstormvraag in cel A1 en teken je kader uit. Kies hoeveel rondes de deelnemers zullen doorwerken op elkaars idee. Geef vervolgens elke deelnemer een tabblad door dit tabblad te dupliceren en geef het de naam van de deelnemer.

Werk via Zoom en verdeel je deelnemers in duo’s of trio’s. Zet de groepjes in break-outrooms. Laat hen onderling een doorschuifvolgorde afspreken. Het is de bedoeling dat elke deelnemer begint met drie ideeën in te vullen op zijn eigen tabblad. Geef hen voor elke ronde 3 minuten, één minuut per idee ongeveer.  Wanneer de ronde om is schuift iedereen door naar het tabblad rechts van hen en proberen ze verder door te werken op de ideeën uit de vorige ronde.

Love babies

Love babies is een laatste techniek om te convergeren. Maak een laatste werkblad aan in de Google spreadsheet. Noteer in de eerste kolom de namen van alle deelnemers onder elkaar. Best alfabetisch op voornaam, dat werkt het handigste. In de tweede kolom schrijf je boven ‘mijn favoriete idee’ en in de derde kolom ‘Waarom dit mijn favoriete idee is’. (Tip: zet in deze kolommen standaard ‘tekstomloop’ aan zodat alle informatie zichtbaar blijft.)

Laat de deelnemers in de cellen naast hun naam hun favoriete idee noteren en waarom dat zo is.

Nog 3 afsluitende tips 

  • Combineer Google spreadsheets met een videoconferencing tool zoals Zoom of Teams, zodat de deelnemers vlot met elkaar kunnen communiceren. 
  • Werk het kader in Google spreadsheet visueel helder uit, zodat je deelnemers meteen hun weg vinden. Het succes van deze online technieken zit hem in de voorbereiding. 
  • Volg zelf mee op de Google spreadsheet, zo kan je snel ingrijpen als het minder goed loopt bij een groepje.